Till navigation Till innehåll (s)

Förvaltningskontor

Det finns fem förvaltningskontor i Sollentuna. På kontoren arbetar tjänstemän. De genomför de beslut som politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder har fattat.

Om du vill ha hjälp med något ärende eller prata med någon på ett förvaltningskontor kan du höra av dig till kontaktcenter.

Sollentunas förvaltningskontor

 • Socialkontoret

  Socialkontoret arbetar med de frågor som socialnämnden har ansvar för. Kontorets arbete styrs av olika lagar.

 • Utbildningskontoret

  Utbildningskontoret har ansvar för alla de kommunala förskolorna, skolorna och gymnasiet. Kontoret arbetar mot de höga mål som utbildningsnämnden har satt upp.

 • Kultur- och fritidskontoret

  Kultur- och fritidskontoret arbetar med att förvalta och utveckla det område som rör kultur- och fritid i Sollentuna. Det uppdraget kommer från kultur- och fritidsnämnden.

 • Kommunledningskontoret

  Kommunledningskontoret hjälper kommunstyrelsen att leda, samordna och ha uppsikt över de övriga nämnderna i kommunen, och över kommunens bolag.

 • Vård- och omsorgskontoret

  Vård- och omsorgskontoret arbetar främst med olika frågor som rör äldre och personer som har funktionsnedsättning. Kontoret arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, som styr verksamheten. Kontoret förbereder och utför nämndens...