Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna lärarpris

Sollentuna delar varje år ut pris till årets lärare i kategorierna; hållbarhet, digitalisering och tillgänglighet. Sollentunas barn och elever delar även ut pris i en egen kategori.

Priset delas ut till förskollärare eller lärare som framgångsrikt utvecklat en tillgänglig, hållbar och eller digital lärmiljö. Tillsammans med barn eller elever. Läraren ska genom sitt arbete ha bidragit till förbättrade resultat, ökad pedagogisk kvalitet och ökad trygghet.

Du kan nominera från den 5 oktober till den 31 oktober. Den du föreslår ska arbeta på en skola i Sollentuna.

Kategori: Tillgänglighet

Priset delas ut till en lärare som arbetat med att anpassa:

  • den pedagogiska, fysiska eller sociala miljön för att främja barns och elevers lärande. I en tillgänglig lärmiljö arbetar läraren så att alla kan ta del av lärande och gemenskap och utvecklas så långt som möjligt. Utifrån sina förutsättningar.

Kategori: Digitalisering

Priset delas ut till en lärare som med hjälp av digitalisering:

  • Ger sina elever de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas i en kreativ, innovativ och verklighetsbaserad lärmiljö. Såväl individuellt som i samarbete med andra.
  • Gör undervisningen tillgänglig, varierad och engagerande med hjälp av digital teknik.

Kategori: Hållbarhet

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat inom något av dessa två områden:

  • Hälsofrämjande med rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil.
  • För ökad miljömedvetenhet (medvetenhet om hur vår konsumtion och våra val påverkar vår miljö, lokalt och/eller globalt). 

Kategori: Barn- och elevpriset.

Du som är barn och elev i Sollentuna kommun kan nominera en person i din förskola, skola eller i ditt gymnasium som du tycker gör det där lilla extra för dig eller din klass. Du kan nominera en person som gör eller har gjort skillnad för dig. Alla personalkategorier kan nomineras.

Pris

Vinnare redovisar utlägg (kvitton, fakturor) och får ersättning från sin enhet där denne är anställd. Första priset får 20 000 kr, andra priset 10 000 kr och tredje priset 5 000 kr. 

Pengarna ska tillfalla finalisterna och gå till kompetensutveckling. Denna ska ske  under nuvarande anställning och planeras tillsammans chef.

  • Kommunala enheter får ersättningen genom att skapa bokföringsorder. Bifoga kvitton och fakturor för utlägg. Ta hjälp av en administratör och skolekonom.
  • Fristående enheter ska skicka in en faktura med bilagor för utlägg. Adressen är: Sollentuna kommun, Skanning BUK1122-10, ref Lärarpriset, 19186 Sollentuna.