Till navigation Till innehåll (s)
Parhus i Väsjön
Plank,Staket

Plank och staket

Ett staket kräver inte bygglov medan ett plank är bygglovspliktigt. Ibland kan det vara svårt att avgöra skillnaden mellan ett staket och ett plank. Staket är för det mesta både lägre och glesare än ett plank. Men det finns ingen exakt definition och därför rekommenderar vi att du söker lov för konstruktioner som är över 1,2 meter.

Bygglov kan behövas

Skillnaden på staket och plank

Staket:

Ett staket är en konstruktion som har en avgränsande funktion, till exempel att markera tomtgränsen. Staket kan byggas i olika material och ha olika utformning. Normalt uppförs staket i trä eller metall.

Plank:

Ett plank är en konstruktion som har en avskärmande funktion, som att hindra insyn eller minska ljudnivån i en bullerutsatt miljö. Plank byggs ofta i trä, men kan även byggas i andra material.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp ett staket som är lägre än 120 centimeter från befintlig marknivå, oavsett hur tät konstruktionen är.  
  • sätta upp plank runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Planket får då vara högst 180 centimeter från marken. Det gäller om du placerar planket inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. 

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp ett plank som är högre än 120 centimeter från befintlig marknivå. 
  • göra en större ändring på ett befintligt plank som är högre än 120 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Allt du behöver veta om bygglov för plank

Handläggningstid: ca 2 - 8 veckor
Kostnad: ca 2500 - 6250 kr

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan via e-tjänst.
  • Förslag på kontrollplan. 
  • Situationsplan på tomtkarta.
  • Byggnadsritningar, som fasad- och sektionsritningar.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade