Till navigation Till innehåll (s)
Solceller på taket till flerbostadshus i Sollentuna.
Bygglov kan behövas

Solceller/solfångare

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på din fastighet räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplan.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område
 • du vill montera solceller/solfångare ovanpå din byggnads tak- eller fasadmaterial och de följer byggnadens form
 • du vill sätta upp fristående solfångare och solcellspaneler på marken.

Du behöver alltid bygglov om

 • det du vill utföra strider mot bestämmelser i gällande detaljplan
 • kommunen har bestämt i detaljplan att solceller/solfångare ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig inom detaljplanelagt område och har pekats ut som särskilt värdefull i kommunens kulturmiljöplan
 • din fastighet befinner sig inom detaljplanelagt område och ingår i ett särskilt värdefullt område

Kontakta kommunen för att stämma av kulturmiljöplan

Du behöver alltid göra en anmälan om

 • solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • solenergianläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om ansökan för solceller

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 3400 - 12500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst
 • förslag till kontrollplan
 • situationsplan på tomtkarta
 • fasadritning i skala 1:100
 • tillverkarens specifikation av solcellerna / solfångaren.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • takplan
 • konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 9 steg avklarade