Till navigation Till innehåll (s)

Databasen Kolada

Kolada är en öppen databas som innehåller tusentals nyckeltal om kvalitet, resurser och volymer i kommunernas och regionernas verksamheter.

I Kolada kan du ta fram flera tusen nyckeltal som kan användas som underlag för analyser och jämförelser. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och regioner i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter.

Du kan enkelt visa siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn, kopiera över bilder i dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Jämföra i Kolada

Du kan till exempel jämföra:

  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Äldreomsorg
  • Socialtjänst
  • Trygghet och säkerhet
  • Jämställdhet
  • Företagsklimat

Sollentunadata från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen

Mer läsning för dig