Till navigation Till innehåll (s)

Turbundna resor för vuxna

Kontakt

Resor för vuxna, vård- och omsorgskontoret

Sirius Omsorg

 • Telefon på vardagar, 06.30-19.00: 08-745 33 00
 • Telefon på övriga tider: 073-558 86 00
 • E-post: info@siriusomsorg.se

Vad är en turbunden resa?

En turbunden resa innebär hjälp för dig att resa till och från en verksamhet som du har fått beviljad via vård- och omsorgsnämnden.

Till exempel:

 • mellan hemmet och korttidsvistelse
 • mellan hemmet och daglig verksamhet.

I Sollentuna kommun är det Sirius Omsorg som genomför resorna.

Bokning av resor

Efter att vård- och omsorgsnämnden har beviljat turbundna resor tar du eller en företrädare för dig kontakt med kontaktcenter som bokar resorna. Ni skickar bokningarna till kontaktcenter@sollentuna.se.

Följande information behöver lämnas till kontaktcenter:

 • vem resan gäller
 • datum och tid för när resan/resorna ska ske
 • tid att vara på plats på verksamheten/tid att hämtas från verksamheten
 • vilka adresser du ska åka emellan
 • kontaktuppgifter till dig eller din företrädare och verksamheten
 • eventuella hjälpmedel.

Kontaktcenter skickar sedan beställningen vidare till Sirius Omsorg.

För att kommunen ska kunna garantera en resa behöver kontaktcenter få informationen senast två veckor innan resdagen.

Permanenta ändringar av adresser, tider eller kontaktuppgifter till verksamheter eller hemmet ska meddelas till kontaktcenter@sollentuna.se.

Tillfälliga ändringar av adresser och tider för turbundna resor godkänns inte.

Av- och/eller ombokningar med kort varsel

Om en resa behöver bokas av med kort varsel eller bokas på efter uppehåll på grund av exempelvis sjukdom tar du kontakt direkt med Sirius Omsorg.

Mer läsning för dig