Till navigation Till innehåll (s)

Olycksfallsförsäkring för barn och unga

Kommunen har en olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkrings AB. Försäkringen gäller barn och ungdomar som är inskrivna och deltar i verksamhet i kommunens regi eller där kommunen lämnar bidrag till verksamheten.

För folkbokförda och barn som kommer från annan kommun omfattas alla typer av verksamheter, oberoende av om dessa är i kommunal eller fristående regi.

Vårt avtal och en kortfattad beskrivning av försäkringen hittar du på försäkringsbolagets webbsida

Stockholmsregionens Försäkrings AB

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller inte för sjukdom. Vid utlandsresa är eleverna försäkrade via kommunens reseförsäkring hos Europeiska ERV.

Vid skada

Anmäl skadan så snart som möjligt. Efter preskriptionstiden får du ingen ersättning. Det är lämpligast är att förälder eller annan vårdnadstagare anmäler skadan till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vårt kontaktcenter.

 

Mer läsning för dig