Till navigation Till innehåll (s)
En brygga i Edsviken
Strandskydd

Strandskydd

Om du vill bygga något inom strandskyddat område har du möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens och dessa skäl bedöms väldigt noggrant.

Andra tillstånd kan behövas

Du behöver ansöka om strandskyddsdispens om du vill

  • bygga nytt inom strandskyddat område
  • ändra befintliga byggnader eller byggnadernas användning inom strandskyddat område
  • utöka ditt privata område, den så kallade hemfridszonen
  • gräva eller förbereda byggnation inom strandskyddat område
  • sätta upp bryggor eller andra anläggningar inom strandskyddat område. 

Du behöver inte strandskyddsdispens om du vill

  • utföra åtgärder inom detaljplanerat område och strandskyddet är upphävt genom detaljplanen. 

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Läs mer om strandskydd och hur dispens kan sökas hos Länsstyrelsen i Stockholms län

Allt du behöver veta om ansökan för strandskyddsdispens

Handläggningstid: ca 4 - 52 veckor
Kostnad: ca 2800 - 28000 kr

I sällsynta fall kan handläggningstiden ta längre tid, det beror på ärendets komplexitet.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan om strandskyddsdispens, via blankett
  • situationsplan på tomtkarta
  • byggnadsritningar
  • fotografier.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 6 steg avklarade