Till navigation Till innehåll (s)

Vårt dricksvatten

Vårt dricksvatten produceras av Norrvatten vid Görvälnverket i Mälaren. Det är alltså Mälarvatten vi dricker. Tillgången på vatten för dricksvattenproduktion är god och vi har möjlighet att duscha i och spola våra toaletter med vattnet.

Vattenverket är gammalt och dimensionerat för en mindre befolkning. Det gör att produktionskapaciteten kan slå i taket under perioder när många förbrukar mycket vatten. Vid dessa tillfällen kan det finnas risk för brist på vatten för lyxkonsumtion, så som att bada och vattna gräsmattorna.

Ur miljösynpunkt är det också viktigt att hushålla med dricksvattnet. Att framställa dricksvatten kräver både energi och kemikalier. Därför är det bra om du är sparsam med vattnet även under perioder då det finns gott om vatten.

Läs mer hos Käppalaverket om hur du bäst hanterar du ditt avlopp

Så kan du spara vatten

Så kan du bidra till ett renare vatten

Dricksvatten, SEOM

Mer läsning för dig