Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning till arbetsgivare i ideell förening

Om du som arbetsgivare i ideell förening anställer en ungdom som är folkbokförd i Sollentuna, född mellan 2006-2008, står Sollentuna kommun för 50 procent av ungdomens totala lönekostnad.

Anmälan om ungdomens anställning ska göras senast den 30 juni 2024. Du som är arbetsgivare måste skicka in blanketten för ersättning med lönespecifikation senast den 4 oktober 2024.  

Ungdomen ska arbeta minst 30 timmar och max 90 timmar samt att du som arbetsgivare måste ha organisations nummer för att få lönebidrag. Självklart kan sommarjobbet vara längre än så, men ersättningen utgår för högst 90 timmar. 

Gör så här

Du som ungdom ska anmäla ditt sommarjobb till kommunen senast den 30 juni 2024. Följande länk används för att anmäla sommarjobbet. 

Anmäl om du har fått ett sommarjobb på ideell förening 

Obs! Är inte sommarjobbet anmält via anmälningslänken betalar kommunen inte ut någon ersättning.

  • Föreningen får ett automatiskt svar efter att anmälan gjorts.
  • När sommarjobbet är genomfört betalar föreningen ut lön och semesterersättning och så vidare till den berörda ungdomen.
  • Efter detta skickas ifylld blankett och lönespecifikation in till kommunen och då får föreningen tillbaka 50 procent på det utlagda beloppet. Lönen kommer föreningen och ungdomen överens om, kommunen ersätter för upp till 104 kr/timme exklusive semesterersättning. 
  • Blanketten om ersättning måste vara inskickad till kommunen senast 4 oktober 2024.
  • Ersättningen betalas ut i augusti - oktober, beroende på när underlagen kommer in till kommunen.

Kontakt

 sommarjobb@sollentuna.se

Vad räknas som en ideell förening? 

En ideell förening kan ha ett ideellt ändamål, bedriva ideell verksamhet eller båda delarna. Exempel på ideella föreningar är idrottsföreningar, fackföreningar och kulturföreningar.

Mer läsning för dig