Till navigation Till innehåll (s)
Bild från kommunarkivet

Sollentuna kommunarkiv

Allt som kan ha värde för att dokumentera Sollentunas historia sparas i kommunarkivet. Fotografier, kartor, brev, protokoll och räkenskaper. Du kan ta del av allt i arkivet och du kan beställa betygskopior.

Vi förvarar handlingar från cirka 270 myndigheter, föreningar och företag. Både de varit och de som är verksamma i kommunen. Här finns också ett arkiv med dokument från Edsbergs slott samt ett stort bildarkiv.

Arkivet omfattar idag över två kilometer handlingar, från tidigt 1500-tal fram till våra dagar.

Digitala forskarsal

Här kan du ta del av fotografier, textdokument, kartor, ritningar, film och ljudupptagningar från det gamla Sollentuna. Här kan du själv söka efter bilder och andra dokument.

Digital forskarsal

De kommunala arkiven

Sollentuna kommun bildades 1863. I arkivet kan man följa utvecklingen från detta år ända in i vår egen tid. Skolans historia, fattigvård och bebyggelsens utveckling är några ämnen som går att studera i de kommunala handlingarna.

Lämna in handlingar till arkivet

Betyg och klasslistor

Har du tappat bort ditt gamla skolbetyg eller behöver du en klasslista för att kunna samla till klassträff? Om de handlingar du söker är äldre än 10 år finns de med stor sannolikhet i kommunarkivet. Beställ slutbetyg från kommunarkivet

Beställ slutbetyg i e-tjänst

Barn- eller fosterhem

I Sollentuna kommunarkiv finns handlingar som rör omhändertagande och placering av barn. Om du tror att vi kan ha handlingar som rör dig och om du vill forska i din historia, är du välkommen att höra av dig till oss.

För att kunna återsöka dina handlingar behöver du uppge ditt namn, eventuellt tidigare namn och personnummer. Vi kan också behöva dina biologiska föräldrar namn och personnummer. Återsökningen underlättas också av om du kan uppge när och var du varit placerad.

Sollentuna bildarkiv

Vi har mer än 50 000 bilder som speglar Sollentunas historia. Arkivet tar gärna emot både äldre och nyare bilder.

Edsbergsarkivet

Handlingar från det stora släkt- och gårdsarkivet från Edsbergs säteri. Det innehåller pergamentsbrev, bouppteckningar, hushållsböcker, kartor och många andra dokument.

Här kan vi se hur både säteriet och Sollentuna har utvecklats genom århundradena. Den äldsta originalhandlingen i Edsbergsarkivet är från 1504.

Förenings- och företagsarkiv

Handlingar från cirka hundra föreningar som varit eller är verksamma i Sollentuna. Här finns arkiven från Turebergs IF, Hembygdsföreningen, Föreningen Edsbergs egnahem, Föreningen Sollentuna skollovskolonier och Sollentuna hjälpförening.

Bland företagsarkiven märks arkiven från AB Norrvikens villastad och Jästbolaget, Sollentunas äldsta ännu verksamma industri.

Förenings- och företagsarkiv

Kartarkivet

I kommunarkivet finns gamla kartor som ger kunskap om historiska förhållanden. Flera av dessa kartor finns nu i nytryck och kan köpas i arkivet. Det finns också en kopia av en litografi från Edsberg år 1879.

Kontakt

Telefonnummer
08-579 210 00

E-post
kommunarkivet@sollentuna.se

Besöksadress
Turebergshuset, Turebergs torg 1

Mer läsning för dig