Till navigation Till innehåll (s)

Skapa en kontrollplan

Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här. Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle!

Steg 1 av 3

Steg 1. Basuppgifter

Upprättad av

Ange ditt eget namn och roll i projektet.

Typ av åtgärd

Om du vill ha hjälp på traven kan du välja en av våra mallar att utgå ifrån när du skapar din kontrollplan.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten
Om du representerar ett företag ange vilket. Om du är en privatperson kan du ange "privatperson".

Fastighet

Fyll i uppgifter om fastigheten som åtgärden avser.

Fastighetsbeteckning är den beteckning en juridisk fastighet fått av Lantmäteriet