Till navigation Till innehåll (s)
Stödmurar på en villafastighet
Mur

Mur

Om du vill sätta upp en mur eller stödmur kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd, storlek, längd och färg din mur har.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp en mur eller stödmur upp till 50 centimeter från befintlig marknivå
  • sätta upp mur runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Muren får då vara högst 180 centimeter. Det gäller om du placerar muren inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp en mur eller stödmur som är högre än 50 centimeter från befintlig marknivå
  • göra en större ändring på en befintlig mur eller stödmur. Det kan till exempel handla om att ändra storlek eller material.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för murar

Handläggningstid: ca 2 - 8 veckor
Kostnad: ca 2600 - 6300 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • byggnadsritningar, som fasad- och sektionsritningar.  

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade