Till navigation Till innehåll (s)

Pedagogiskt stöd

Vi erbjuder och utvecklar pedagogiska stöd för skolorna. Nya stöd tas fram i samråd med rektorsgrupperna. De utgår alltid från våra egna resultat och från aktuell forskning.

Idag finns följande stöd

 • Lokala utvecklingscentra - LUC

  LUC är en organiserad kompetensutveckling riktad till alla lärare och pedagoger i den kommunala verksamheten. Varje skolämne har ett LUC. Träffarna genomförs fem gånger per läsår.

 • Lärarcoacher

  Vill du ha en coach? Ta chansen och kontakta våra lärarcoacher! Du får möjlighet att reflektera kring din undervisning, planera för nya områden, metoder och arbetssätt. Coachen ger dig stöd på olika sätt i processen.

 • Makerzone

  Makerzone är en kreativ mötesplats för lärande inom teknik i samspel med slöjd, musik, film och poesi med mera. Här finns olika material, robotar, VR-glasögon, drönare, 3D-skrivare och en slöjdsal.

 • Naturskolan

  Naturskolan är en pedagogisk resurs för alla skolor i Sollentuna. De har sin bas på Väsby gård på Järvafältet. Hit är skolklasser välkomna till olika temadagar. Utedagarna kan också hållas i skolans närnatur.

 • Naturvetenskap och teknik för alla - NTA

  NTA är ett program för grundskolor inom naturvetenskap, teknik och matematik. Här kan du som lärare ta del av teman som utgår från kursplanerna i ett eller fler av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Både kommunala...

 • Stöd i det förebyggande arbetet

  Behöver ni hjälp med det förebyggande arbetet på skolan? Vi på Skolstöd finns som stöd i skolans arbete kring elevhälsans insatser. Tonvikten ligger på att främja och förebygga närvaro i skolan. Det kan gälla elevhälsoarbetet på alla...

Mer läsning för dig