Till navigation Till innehåll (s)

Intresse- och brukarföreningar

Du som har problem med missbruk eller som har en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd från olika intresse- och brukarföreningar.

Alkohol och droger

Anonyma Alkoholister

AA är en internationell gemenskap av kvinnor och män ur alla samhällsskikt, som träffas för att tillsammans uppnå och behålla varaktig nykterhet. Det finns över 116 000 AA-grupper i 180 länder. AA:s programförklaring nedan beskriver rätt väl och kortfattat vad AA är och inte är.
www.aa.se

Anonyma narkomaner region Sverige

Vem som helst som vill sluta använda droger kan bli medlem. De som känner att de kanske har problem med droger, lagliga eller olagliga, inklusive alkohol, är välkomna i NA. Tillfrisknandet i NA inriktar sig på beroendeproblemet, inte på någon särskild drog.

Anonyma narkomaner

Cocaine Anonymous (CA) Sollentuna

CA Sollentuna är en grupp av nyktra beroende som är en del
av gemenskapen Cocaine Anonymous (CA).
www.ca-sweden.se

Tvångssyndrom och ätstörning

Ananke för dig med tvångssyndrom

Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening som
stödjer människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.
www.ocdforbundet.se

Frisk & fri

Det går att bli frisk och fri från en ätstörning. Med rätt stöd och professionell hjälp är det möjligt. Det finns flera typer av ätstörningar och de kan yttra sig på olika sätt hos olika människor. En ätstörning sitter inte i antalet kilo utan det handlar mycket om känslor och tankar.
www.friskfri.se

Epilepsi och depression

Epilepsiföreningen i Stockholm

Bedriver och stödjer verksamhet som bidrar till att personer med
epilepsi kan leva ett gott liv och få god vård.
www.epistockholm.se

Föreningen Balans

Patient/anhörigförening för drabbade av depression och/eller
manodepression.
https://balansriks.se/

Övriga organisationer

Handikappförbundens samarbetsorgan

www.hso.se

Hjälpkällan

För dig som lämnar en sluten, religiös rörelse.
https://hjalpkallan.nu/

Inflytanderådet

Inflytanderådet består av personer med erfarenheter inom
socialpsykiatrin. De fungerar som ett bollplank och är en länk
mellan kommunen, dess brukare och anhöriga.

Brukarinflytande med inflytanderådet

Musketörerna i Sollentuna

Vi som driver och jobbar i Musketörerna har själva varit i
utanförskap med missbruk och hemlöshet.
Musketörerna i Sollentuna på Facebook

Parasoll - personlig ombud

I Sollentuna kommun hittar du de personliga ombuden i
en organisation som heter Parasoll. Det är en brukardriven
organisation som bedriver personlig ombudsverksamhet.
Parasoll - personlig ombud Sollentuna

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
www.attention.se

RSMH

Riksföreningen för social och mental hälsa. Arbetar för människor
med psykisk ohälsa.
www.rsmh.se

Schizofreniförbundet (IFS)

Schizofreniförbundet för personer med schizofreni och liknande
psykoser.
www.schizofreniforbundet.se

SPES - suicid prevention och efterlevandestöd

SPES är till för alla som mist en närstående genom självmord.
www.spes.se

Mer läsning för dig