Till navigation Till innehåll (s)
En vepa på en byggbod
Skylt

Vepor

En vepa är en slags skylt av väv som du fäster på en ställning eller fasad. Vepor kan du använda för tillfälliga kampanjer och de kan godkännas under begränsad tid.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill sätta upp

 • en vepa som är högst 1,0 kvadratmeter
 • en vepa för ett tillfälligt evenemang. Vepan får då sitta uppe under högst fyra veckor
 • en vepa inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, folkomröstning, Europaparlamentet eller Sametinget
 • en mindre byggskylt i enlighet med Sollentuna kommuns ”Riktlinjer för etablering m.m. på byggarbetsplatser”
 • en vepa utanför detaljplanelagt område. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden.

Du behöver alltid bygglov om

 • du vill sätta upp en vepa på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse. 

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för vepor

Handläggningstid: ca 2 - 5 veckor
Kostnad: ca 2000 - 12600 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst
 • situationsplan på tomtkarta
 • en fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
 • en detaljritning av skylten i skala 1:100
 • förslag på kontrollplan
 • avvecklingsplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 8 steg avklarade