Till navigation Till innehåll (s)

Snöröjning och sopsaltning av cykelbanor

Sollentuna vill att fler ska cykla året runt. För att lyckas med det har vi handlat upp särskilda snöröjningsmaskiner för cykelbanor. På så sätt ökar vi framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister och gående.

Sopsaltning innebär att snön borstas bort från cykelbanan och att ett salt läggs ut för att motverka att snö och is bildas. Det innebär att cykelbanan hålls helt ren från snö och is och att det blir barmarksförhållanden. Det innebär också att cykelbanan hålls fri från grus och skräp vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor, särskilt på våren. 

Vad innebär det för dig?

För dig som cyklist innebär sopsaltningen att framkomligheten och trafiksäkerheten ökar – både på vintern när cykelbanan hålls ren från snö och is och på våren när cykelbanan är fri från grus. Det innebär också att tillgängligheten för gående förbättras.

Var sopsaltar vi?

Sollentuna kommun har pekat ut ett nordsydligt cykelstråk som kommer att prioriteras högst vid snöröjningen.

Regionala cykelstråk som sopsaltas, karta. Observera att vägangivelsen i kartan inte alltid är exakt.

Rengör din cykel

Som cyklist är det viktigt att tänka på att saltet sliter på cykeln. Var därför extra noggrann med att rengöra din cykel på vintern. Det gäller inte bara när du cyklar på vägar som sopsaltas. Även sand och grus sliter på cykeln. För en säker cykel:

  • Rengör och smörja cykeln regelbundet. Det går oftast att använda sig av bensinstationernas självservicetvätt.
  • Kontrollera att kedjan är lagom spänd och att alla skruvar och detaljer sitter fast.
  • Kontrollera att bromsarna inte är nedslitna och att däcken inte är slitna eller spruckna. 
  • Kontrollera att reflexer och cykellysen är rena så de syns bra.

Mer läsning för dig