Till navigation Till innehåll (s)

Resor och parkeringstillstånd

Här hittar du information om färdtjänst, riksfärdtjänst, servicelinjen, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt om turbundna resor för barn och unga.

Olika sätt du kan resa på

 • Färdtjänst

  Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

 • Turbundna resor för barn och unga

  Barn eller ungdomar som har svårt att ta sig till och från korttidsvistelse eller korttidstillsyn kan ansöka om turbundna resor.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  Om du har stora svårigheter med att förflytta dig på egen hand kan du ansöka om ett speciellt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 • Servicelinjen

  På servicelinjen finns bussar som är särskilt anpassade för personer som har funktionsnedsättning. Alla är dock välkomna att åka och du kan använda den vanliga SL-biljetten.

 • Riksfärdtjänst

  Riksfärdtjänst är enstaka färdtjänstresor som går till en annan kommun inom Sverige. Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

Mer läsning för dig