Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella samråd och granskningar

Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående samråd och utställningar.

Detaljplan Fiskmåsen 19 ut på samråd

Förslag till Detaljplan för fastigheten Fiskmåsen 19, Stationsallén 3 i Norrviken går ut på samråd fram till den 30 juni.

Detaljplan Fiskmåsen 19

Eventuella synpunkter på förslaget ska meddelas skriftligen till:
shbn@sollentuna.se

Alternativt:
Sollentuna kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
191 86 Sollentuna

Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast 2024-06-30.
Ange ärende enligt rubriken och diarienummer: 2022/0102 SHBN.