Till navigation Till innehåll (s)

Inomhusmiljö i bostad

Har du problem med ventilation, temperatur, drag, skadedjur, fukt, mögel eller buller i din bostad? Anmäl problemet till avdelningen för miljö och hälsoskydd.

Inomhusmiljön har stor betydelse för hur vi mår och det är flera faktorer som samverkar för att bidra till en god inomhusmiljö. I de flesta fall är det fastighetsägaren som är ansvarig för att åtgärda brister i inomhusmiljön. Ta kontakt med din fastighetsägare om du upplever problem i inomhusmiljön. Du som bor i en bostadsrättsförening kontaktar föreningens styrelse.

Om du inte får hjälp kan du vända dig till avdelningen för miljö- och hälsoskydd som kan kräva utredning och eventuell åtgärd. För att vi ska kunna handlägga ditt klagomål behöver den störning du upplever vara pågående eller återkommande. Vi handlägger inte klagomål som gäller störningar som har pågått tidigare men upphört.

Vid befogade klagomål tar vi ut en avgift för vår handläggningstid. Avgiften betalas av den som orsakat störningen.

Anmäl problem i inomhusmiljön

Mer läsning för dig