Till navigation Till innehåll (s)

Fornminnen

Människor har bott, odlat marken och idkat handel i Sollentuna i mer än 3500 år. Här finns över 2 000 fornlämningar.

Fornlämningar på Järvafältet

Fynd av stenyxor vittnar om att de första människorna här troligen var stenålderns jägare och fiskare. De första fasta bosättarna kom under bronsåldern.

Under järnåldern befolkades Järvafältet mer allmänt. Då började skogarna öppnas upp och odlingsmarken gjorde framsteg. Både Bögs gård och Väsby gård ligger på platser där järnåldersbönder bodde. Här finns gravfält från den tiden. Norr om Väsby gård och öster om Norrtorp finns två fina fornborgar från järnåldern.

Gravfält i Edsviken

Engelska parken i bostadsområdet Edsviken är ett av de största fornlämningsområdena i Sollentuna. Här finns 114 gravar och är det äldsta vårdade gravfältet i Sverige. Strax intill ligger Kummelbyåsen med 22 gravar ett område vid Drotsvägen med cirka tio högar.

Fornlämningar i Skillinge

Intill Sollentuna kyrka finns två gravfält. Här låg förmodligen en stormansgård, det gamla Tuna, som givit Sollentuna dess namn. En mycket värdefull runhäll återfanns 1924 vid Skillingeberget intill Sollentuna golfbana.

Kung Agnes hög

Strax söder om Sollentuna centrum reser sig "Kungshögen", en gravhög från forntiden. Den påminner om Uppsala högar och är kanske lika gammal. Och vem är det som ligger i graven? 

Fornborgar i Sollentuna

De två främsta är Rotebro Skans i Rotsunda och Borgberget i Sjöberg på gränsen till Danderyd. På Järvafältet, norr om Väsby gård och öster om Norrtorp finns två fina fornborgar från järnåldern.

Runstenar

En runsten som det ofta berättas om är Jarlabankes sten i Sätraskogen. Jarlabanke var en storbonde i Täby i mitten på 1000-talet. Vid Kummelby kyrka står en ståtlig sten som återfanns 1953 och dateras till 1000-talet. Nära sjön Snuggan inne i skogen står en stor mycket vacker sten. Det finns också runstenar i Edsbergsparken och intill Sollentuna kyrka.

 

Mer läsning för dig