Till navigation Till innehåll (s)

Kartor och mättjänster

Hos kommunens GIS- och kartgrupp kan du till exempel beställa nybyggnadskarta, husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

Beställning av mätnings- och karttjänster

Du kan enkelt beställa våra mätnings- och karttjänster genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner. Du väljer själv om du vill använda e-legitimation eller inte. Prislista finns under menyn för Kart- och mättjänster.

Beställ mätnings- och kartuppdrag

Ladda ner tomtkartor

Du kan enkelt ladda ner en tomtkarta i pdf-format. Följ länken nedan och skriv in adressen för den aktuella tomten. Kartan skapas automatiskt.

Skapa tomtkarta

Stomnät och koordinatsystem

Sollentuna kommun har ett stomnät i plan och höjd och består av ca 4000 markerade punkter. Koordinatsystem är SWEREF 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.

OBS! Stomnätspunkter underhålls inte längre och därför garanterar kommunen inte deras tillgänglighet och, i vissa fall även, deras kvalitet. Meddela gärna oss om du har upptäckt några avvikelser

Öppna data 

Sollentuna kommun har bland annat publicerat öppna data för ortofoto/flygfoto samt höjdfixar och polygonpunkter.

Ortofoto/flygfoto som öppna data (WMS-tjänst)

Höjdfixar och polygonpunkter som öppna data

Mätningsteknisk färdighet för mätningsingenjörer

För dig som verkar som mätningsingenjör i Sollentuna gäller att du själv måste styrka dina mätningstekniska färdigheter för din kund. Sollentuna kommun kan inte utfärda några dokument för detta.

Lantmäteriets rekommendationer för mätningsteknisk färdighet