Till navigation Till innehåll (s)

Tegelhagsskogens naturreservat

Tegelhagsskogens naturreservat är Sollentunas minsta naturreservat och ligger tillgängligt nära bostadsområden. Här finns både skog, stigar och stränder.

Syftet med Tegelhagsskogens naturreservat är att bevara och utveckla ett naturområde för rekreation och aktivt friluftsliv som ger möjligheter till återhämtning och hälsofrämjande aktiviteter.

Upplevelser i Tegelhagsskogens naturreservat

Tegelhagsskogens natur är lättillgänglig med stigar och leder som tar dig genom skogar och öppen mark samt utmed Edsvikens strand. Det finns också möjlighet att bada i Edsviken och att grilla på iordningställda grillplatser.

Vandringsleder och stigar i Tegelhagens naturreservat

Virtuell tur i Tegelhagsskogen

Hitta till Tegelhagsskogens naturreservat

Det finns ingen stor huvudentré till reservatet.

 • Från norr är lämpliga entréer Tegelhagens strandpromenad utmed Edsvikens strand, Edsviksvägen och Mullevägen.
 • Från Tegelhagen i väster finns entréer vid Scoutvägen, Skogstorpsvägen och Tegelhagsvägen.
 • Södra delen av reservaten har flera entréer från Silverdal. Här finns entréer vid Kasbyvägen, Moas väg och nere vid Rådan vid Edsvikens strand.

Busshållplats intill reservatet finns på Edsviksvägen, Sollentunavägen och Silverdals torg.

Några mindre parkeringsplatser finns i anslutning till reservatet. Du kan ställa bilen vid Edsviksvägens södra del, Skogstorpsvägen, Silverdals torg och vid Rådanvägen nere vid Edsviken.

Natur

Inom reservatet finns flera platser med svartpälsbi och andra hotade insektsarter.

Bestämmelser i naturreservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
 • fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 • gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
 • sätta upp affisch, skylt eller liknande
 • rida utanför markerad ridstig eller ridområde
 • cykla på markerade ridstigar
 • cykla på annat än vägar, anlagda gång/cykelvägar eller markerade cykelleder,
 • elda på annat än anvisad och iordninggjord plats.

 Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att

 • anordna större tävling eller arrangemang

Mer läsning för dig