Till navigation Till innehåll (s)
Skolmat

Mat i grundskolan

Alla elever erbjuds en näringsriktig och varierad skolmat. Det är viktigt att skapa en trygg måltid för elever med allergier eller andra specialbehov. Du som förälder är viktig. Hör gärna av dig till kökspersonalen om du har frågor.

Compass group lagar mat på de flesta skolorna: Tegelhagens skola, Gillbo-Gröndalsskolan, Brageskolan, Helenelundsskolan, Kärrdalsskolan, Edsbergsskolan, Häggvikskolan, Sollentuna Musikklasser, Gärdesskolan, Vaxmoraskolan, Sofielundsskolan, Turebergsskolan och Silverdalsskolan

Dessa skolor lagar mat i egen regi: Töjnaskolan, Skälbyskolan, Runbackaskolan och Rösjöskolan.

Varje dag erbjuds eleverna två rätter varav den ena är vegetarisk. En dag per vecka är köttfri dag då två vegetariska rätter serveras.

De fristående skolorna ordnar sin egen skolmat.

Aktuell matsedel för skolor och förskolor

Specialkost

Om en elev har en matallergi/intolerans/överkänslighet eller om andra starka skäl finns kan du ansöka om att få specialkost. Att inte tycka om livsmedlet räknas inte som starkt skäl. Beställning av specialkost ska uppdateras varje år. Nytt läkarintyg behövs endast vid förändring av kost.

Vid specialkost utgår köken främst från vad som kan ätas/inte ätas från ordinarie meny.

Beställning av specialkost

Beställning av specialkost ska fyllas i noggrant och alltid kompletteras med läkarintyg eller journalutdrag från behandlande/utredande läkare eller psykolog. Fastställd diagnos och saklig motivering om varför behov av specialkost finns ska framgå. Intyg från skolsköterskan godtas ej.

Eleven bör tidigt få stöd av skola och hem för att få kunskap om sin allergi/intolerans och få åldersanpassad information om vad det innebär och varför den behövs. Samma gäller vid behov av egenvård, till exempel hjälp med medicinering vid akut behov. Se mer information om indikationer om specialkost i ”Information om specialkost” nedan.”

Om eleven har specifika behov som inte är förenliga med en näringsriktig skolmat, ska detta kontinuerligt följas upp. Det ska ske av namngiven utsedd person på skolan tillsammans med kökspersonal och minst en gång per termin, gärna oftare.

Europeiska unionens flagga

EUs flagga

EUs Skolmjölksstöd

EUs Skolmjölksstöd är en typ av skolmjölksprogram där EU vill hjälpa barn att äta hälsosammare genom att ge stöd till förskolor och skolor som serverar mjölk. Syftet med EUs Skolmjölksstöd är att ge fler barn och elever möjlighet att dricka mjölk i förskolan och skolan och främja sunda matvanor. 

Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Mer läsning för dig