Till navigation Till innehåll (s)
Uteservering, små runda bord med grön duk. Och två stolar vid bordet.
Tillfälliga åtgärder

Uteservering

För en uteservering kan du behöva bygglov. Du behöver dessutom alltid söka tillstånd hos polismyndigheten. I våra anvisningar för uteserveringar hittar du mer information!

Bygglov kan behövas

Du behöver alltid bygglov om

 • uteserveringen har permanent utfällda markiser eller skärmtak
 • uteserveringen har tak och väggar
 • uteserveringen är en fristående byggnad. Det gäller även tält som är uppställda under en längre tid
 • uteserveringen byggs ihop med ett hus och uteserveringens golv är högre än 1,3 meter från marknivå på sin högsta punkt – om uteserveringen uppfattas som volymskapande eller om byggnadens karaktär påverkas avsevärt

Du kan behöva bygglov om du ska sätta upp någon typ av skylt eller om markiser förses med reklam eller logotyper.
Bygglov för skylt

Allt du behöver veta om bygglov för uteservering

Handläggningstid: ca 2 - 5 veckor
Kostnad: ca 5700 - 100000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du  för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • förslag på kontrollplan
 • situationsplan på tomtkarta
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar 
 • avvecklingsplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar 

 •  brandskyddsdokumentation, när utrymning och brandskydd ändras för din verksamhet
 • utlåtande från sakkunnig om tillgänglighet, om avsteg från tillgänglighetskrav ska göras.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 10 steg avklarade