Till navigation Till innehåll (s)

Vision och mål

Sollentunas vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Det sammanfattar vad vi vill uppnå och beskriver vad vi arbetar för. För nå dit arbetar vi gemensamt för att uppnå tre övergripande mål. Som stöd i arbetet finns olika policy-dokument, bland annat för arbetet med trygghet, miljö och klimat samt Agenda 2030.

Vision - Sveriges mest attraktiva kommun

Visionen sammanfattar vad vi vill uppnå. Den beskriver på ett enkelt sätt vad vi arbetar för - att göra det bästa vi kan för alla invånare och företag i Sollentuna, utifrån de förutsättningar vi har. Vi vill bli lite bättre varje dag.

I Sollentuna ska alla känna sig trygga och nöjda utifrån sina behov. Alla ska ges möjlighet att styra över sina val. Sollentuna är en kommun som växer. Vi vill  växa med kvalitet och vi vill stå för en hållbar tillväxt. Den ska vara hållbar både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

För kommunen som arbetsgivare innebär visionen att vi lockar, behåller och utvecklar våra medarbetare. Hos oss ska medarbetare trivas. De ska känna att de bidrar till att utveckla verksamheten och att de höjer kvaliteten på kommunens service och tjänster. 

Övergripande mål

För att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva kommun arbetar vi gemensamt för att uppnå tre övergripande mål:

 • Trygghet och välfärd genom livet
 • Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt
 • Attraktiv och effektiv organisation

Trygghet och välfärd genom livet

Sollentuna kommun vill ge alla invånare de bästa förutsättningarna i livet.

 • Alla ska känna sig trygga och nöjda med det kommunen erbjuder. Det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån varje individs behov.
 • Kommunens invånare ska ges möjlighet att själva styra över sina val. De ska kunna utvecklas efter egen vilja och förmåga.
 • Kommunens service ska utvecklas så den är i samklang med det invånarna efterfrågar, både idag och i framtiden.
 • År 2030 ska inga områden i Sollentuna finnas med på polisens lista över utsatta områden. 

Utvecklingsuppdraget "Inga utsatta områden 2030" knyter an till detta mål.

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Sollentuna förenar det bästa av två världar – stadens utbud och närheten till naturen. Det är en av anledningarna till att kommunen växer tillsammans med både invånare och företag.

 • När vi planerar och bygger Sollentunas framtid sker det genom en hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
 • Vi tar hand om naturområden och tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun. Målet är att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser.

Utvecklingsuppdraget "Klimatneutralt Sollentuna" kopplas till detta mål.

Attraktiv och effektiv organisation

Verksamheterna i Sollentuna kommun utvecklas ständigt för att höja kvaliteten på kommunens service och tjänster.

 • I en tid av utveckling och utmaningar behöver vi en aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik. Vi behöver smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter.
 • Att vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar medarbetare och ledare är avgörande för att kunna leverera den service som invånarna efterfrågar.

Agenda 2030

Våra övergripande mål och de uppdrag som knyts till dem utgår från de mål FNs medlemsstater har formulerat tillsammans i Agenda 2030, för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Agenda 2030 i Sollentuna

Mer läsning för dig