Till navigation Till innehåll (s)

Familjerätt

Till oss vänder man sig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. 

Då ska du vända dig till Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån leds av en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Verksamheten finns i Upplands Väsby på Dragonvägen 86 (Kommunhuset i Upplands Väsby inne i Väsby Centrum). Telefonnummer till oss är 08-590 970 00, knappval 2.

Vid följande tillfällen ska du som bor i Sollentuna vända dig till den gemensamma Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner:

Faderskap och föräldraskap

Här hittar du information om fastställande av faderskap/föräldraskap. Du kan även boka tid för att bekräfta faderskap eller föräldraskap. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Familjerättsbyrån - Faderskap och föräldraskap

Adoption

Att adoptera innebär att du blir förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis vid arv. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

Familjerättsbyrån - Adoption

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens. Det kan gälla frågor om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Familjerättsbyrån kan stötta dig i dessa frågor.

Familjerättsbyrån - Vårdnad, boende, umgänge

Stöd och samtal

På Familjerättsbyrån kan du som är förälder och har tankar på att separera eller har separerat få råd och stöd.

Familjerättsbyrån - Stöd och samtal

Stödgrupper

En grupp för dig med skilda eller separerade föräldrar

Det finns en grupp för dig med skilda föräldrar. Skilda världar heter gruppen och vänder sig till dig i åldrarna 8–12 år. Du går för din egen skull. Och du bestämmer själv hur mycket du vill berätta för de andra.

Ansöka om att gå med i gruppen

Det är din vårdnadshavare som kan ansöka om en plats åt dig i gruppen.

I barngruppen Skilda världar pratar vi om:

  • att du har rätt att tycka om och längta efter båda dina föräldrar.
  • att det inte är ditt fel att dina föräldrar bråkar.
  • att alla känslor är tillåtna.
  • att du är viktig och har rätt att må bra.

Barngruppen Skilda världar träffas en gång i veckan under tio veckor på familjerättsbyrån i Upplands Väsby. Vi pratar, leker, ritar, fikar och fantiserar tillsammans.

Förälder på deltid – en stödgrupp för särlevande föräldrar

Gruppen syftar till att ge ökad kunskap om livssituationen, självreflektion samt möjlighet att träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter. Föräldragruppen ska ge dig ett stöd och nya perspektiv. Tanken är också att gruppen ska ge glädje och kraft även om svåra ämnen kommer att tas upp.

Information och anmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta Familjerättsbyrån via Väsby Direkt 08-590 970 00, knappval 2.

Mer läsning för dig