Till navigation Till innehåll (s)
Visionsbild som föreställer tingsrättens nya utbyggnad sedd från Turebergs torg

Sollentuna växer

Sollentuna befinner sig i en expansiv fas och växer med många nya invånare varje år. Den största tillväxten sker i Södra Häggvik, Tureberg samt Edsberg och Väsjön.

Sollentuna växer och de närmaste tio åren beräknas omkring 500 nya bostäder att byggas varje år. För att behålla fyra naturreservat  och övrig naturmark sker ny bebyggelse främst genom förtätning i befintliga bostadsområden. De områden vi främst bygger i är:

 • Tureberg
 • Edsberg och Väsjön
 • Häggvik
 • Helenelund
 • Rotebro

Arbetet med att bygga ut gång- och cykelbanor och parkeringar för cyklar i kommunen fortsätter. Tillsammans med Region Stockholm bygger vi även ut kollektivtrafiken. I slutet av år 2023 beräknas tvärbanan att öppna i Helenelund. Mot slutet av år 2025 beräknar Trafikverket att den södra entrén till Häggviks station ska vara klar. Även Trafikverkets arbete med förbifart Stockholm pågår med en koppling till E4 och Häggviksleden. År 2030 beräknas hela sträckan mellan Häggvik och Kungens kurva att vara klar. 

Sollentunas stadsutvecklingsområden

 • Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

  Centrala Tureberg - en plats i Sollentunas hjärta

  Utvecklingen av centrala Tureberg fortsätter. Målet är att området ska vidareutvecklas som en trivsam och färgstark stadsmiljö med den nya Malmparken som mötesplats, fler bostäder samt bättre gång- och cykelstråk.

 • Helenelunds torg & Tvärbanan, visionsbild

  Helenelund

  Helenelund utvecklas som knutpunkt när tvärbanan ansluter till stationen för pendeltågen. Byggnationen startade under vintern 2021/2022 och Region Stockholm planerar att vara klara med Tvärbanan till Helenelund år 2025.

 • Arkitektillustration av Rotebro centrum

  Pågående planer i Rotebro

  Mer hållbart, sammanhängande och attraktivt – det är den inriktning som är grunden för arbetet med Rotebros långsiktiga utveckling.

 • Illustration som visar hur ett kvarter med nya bostäder på köpcentret Stinses yta kan se ut.

  Södra Häggvik

  Centrala Sollentuna växer. Inom Södra Häggvik utvecklas just nu en ny stadsdel i det som länge har varit ett utpräglat handels- och verksamhetsområde. I takt med utvecklingen kopplas Södra Häggvik ihop med Tureberg och områdena...

 • Arkitekt illustration med sjön Väsjön centralt Norra Väsjön i förgrunden och Väsjöbacken med lite snö i en i övrigt grönskande bild.

  Väsjön – en ny del av Sollentuna

  Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. På sikt finns här möjlighet för över 4 000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor.