Till navigation Till innehåll (s)
Ett husbygge i Väsjön
Fasadändring

Tilläggsisolera

Om du vill tilläggsisolera ditt bostadshus räknas det som en fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att göra en balkong eller inglasning, byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • det du vill göra är en mindre förändring av byggnadens karaktär
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område. 

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Allt du behöver veta om bygglov för fasadändring

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 2000 - 3500 kr

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan  via e-tjänst
  • förslag till kontrollplan
  • situationsplan på en baskarta
  • byggnadsritningar för den aktuella åtgärden
  • exteriörredovisning.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade