Till navigation Till innehåll (s)
Vi som jobbar på soc

Vi som jobbar på socialtjänsten

De flesta av oss som jobbar i Sollentuna är socialsekreterare, men vi har också familjebehandlare, kuratorer och barnmorskor i vårt team. Vi jobbar inom socialtjänsten för att vi vill hjälpa barn, ungdomar och deras familjer att ha det bra i livet. 

Vi som jobbar på socialtjänsten i Sollentuna gör det för att vi vill hjälpa barn, ungdomar och deras familjer att ha det bra i livet. 

 ” Det är kul att möta barn i alla åldrar och höras deras berättelser. Barn säger mycket kloka saker om hur de vill att det ska vara hemma som jag sedan, tillsammans med familjen försöker få det att bli så.” – Frida, socialsekreterare

 ” Det roligaste är att se att en ungdom har fått det bättre. Att se att någon är gladare, har mer energi och fått ett bättre fungerande liv.” ­– Annika, socialsekreterare

 ” Det roligaste är att få vara med och göra skillnad till det bättre i barns liv, genom de samtal och insatser vi har att erbjuda.” – Elisabeth, avdelningschef

Vi som arbetar med barn och unga är indelade i olika enheter och grupper för att kunna hjälpa till på bästa sätt. 

Mottagningsgruppen

Till mottagningsgruppen kommer du som inte redan har kontakt med socialtjänsten. Mottagningsgruppen tar emot nya anmälningar och ansökningar och bestämmer tillsammans med dig och din familj om vi ska ha fortsatt kontakt - det vill säga om vi ska inleda en utredning för att ta reda på vilken hjälp ni behöver.

Barn- och ungdomsenheten

Vi jobbar med att göra utredningar för barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. Där jobbar vi också med att ge hjälp till familjer och hjälpa till så att familjen får det stöd den behöver. Vi har också ansvaret att följa upp att den hjälp ni får faktiskt hjälper.

Placeringsenheten

På placeringsenheten jobbar vi med utredningar av och stöd till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner för barn och vuxna. Vi jobbar också med uppföljning och stöd till barn och ungdomar som bor i familjehem.

Enheten för ensamkommande barn och unga

Vi jobbar med att ta emot barn under 18 år som kommer till Sverige utan vuxna. Vi gör utredningar och hjälper till så att barnen får det de behöver när de kommer till Sverige.

Fältteamet

Vi är två socialsekreterare med fältinriktning som jobbar i fältteamet. Vi jobbar för att stödja ungdomar i åldern 12-18 år och deras föräldrar. Vi jobbar ibland dagtid och ibland kvällstid. Vi åker runt i kommunen och träffar ungdomar.

Ungdomsmottagningen

Hos oss på ungdomsmottagningen jobbar barnmorskor, kuratorer, och läkare.

Enheten för föräldrastöd

På enheten för föräldrastöd finns skol- och familjeteamet och familj- och förskoleteamet.  Vi jobbar med att ge stöd till föräldrar, skolor och förskolor för att de ska kunna hjälpa barn på bästa sätt.