Till navigation Till innehåll (s)
Uteservering, små runda bord med grön duk. Och två stolar vid bordet.

Tillstånd för att servera alkohol

Du behöver söka tillstånd för att sälja och servera alkohol. Både till allmänheten och till slutna sällskap. Det gäller spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Tillstånd behövs inte om serveringen:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Äger rum i lokaler, där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Serveringstillstånd behövs inte heller i särskilda boenden, till exempel äldreboenden.

Du som söker ska vara fyllda 20 år och inte förekomma i brottsregistret. När du fyllt i alla blanketter och tagit fram dina dokument är du välkommen att ansöka. 

Vår handläggningstid är fyra månader, om ansökan är komplett. Innan vi fattar beslut om serveringstillstånd begär vi in yttrande från olika myndigheter såsom polisen, brandmyndigheten och kronofogden.

Kom ihåg att ansöka i god tid eftersom det är flera olika instanser som ska hinna yttra sig över din ansökan. Notera att du inte automatiskt får rätt till uteservering för att du har serveringstillstånd för uteservering. Uteservering kräver tillstånd från polisen och markägaren:

Uteservering

Ansökningsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd är 12 500 kr. Avgiften återbetalas inte vid avslag. Vi påbörjar inte handläggningen av ansökning förrän avgiften är betald.

Steg 1. Ditt företag och din ekonomi

Du ska redovisa finansieringen av verksamheten. Den ska styrkas med handlingar som till exempel lånehandling med kontoutdrag. Samtliga handlingar måste vara daterade och underskrivna av alla berörda parter. Mer information på vad vi kräver vid ansökan finns i finansieringsblanketten.

 • Köpekontrakt, arrendeavtal eller hyresavtal
 • Registrering av livsmedelshantering
 • Registreringsbevis från Bolagsverket (inte äldre än tre månader).
 • Ägarförhållanden och verksamhetsinriktning.
 • Om aktiebolag - kopia på aktieboken.
 • Om uteservering – dispositionsrätt (polisens tillstånd krävs om det är allmän mark).

Blanketter som du ska bifoga din ansökan:

Steg 2. Din verksamhet

Beskriv din verksamhet. För att kunna få tillstånd att servera alkohol behöver du bifoga ett antal dokument som visar vilken verksamhet du kommer att bedriva:

 • Beskriv din verksamhet. Vad har den för inriktning och målgrupp, erbjuder du underhållning eller dans?
 • Vilka öppettider har du? (normaltid är kl. 11.00- 01.00)
 • Vad ska du servera? Bifoga en komplett meny och lista på drycker.
 • Hur ser köket ut? Beskriv din utrustning i köket.
 • Hur ser det ut där du serverar mat och dryck? Bifoga en skiss eller ritning på serveringsytan.
 • Ange maximalt antal gäster och sittplatser. Gäller även eventuell uteservering.

Steg 3. Trygghet och säkerhet

Brandskydd

Beskriv hur brandskyddet ser ut i dina lokaler. Ta kontakt med räddningstjänsten eller brandexpert för att få klargjort var gränsen går för din lokal.

Attunda Brandkår om brandskydd i din verksamhet

Kunskap om alkohollagar

Du ska utse och anmäla några anställda som ska kunna ansvara för serveringen. De ska ha fyllt 20 år och vara lämpade för uppgiften och ha kunskap om lagarna om alkohol.

De som serverar alkohol bör gå kursen "Ansvarsfull Alkoholservering. Vi hänvisar till de utbildningar som Stockholms stad håller.

Blanketter som du ska bifoga din ansökan:

Kurser i Ansvarsfull Alkoholservering - länk till Stockholms stad

Steg 4. Gör din ansökan

När du har tagit fram alla dokument och fyllt i våra blanketter är det dags att fylla i din ansökan i e-tjänsten. 

Ansök om serveringstillstånd via e-tjänst

Förändringar i din verksamhet?

Du som har ett tillstånd har ansvar för att meddela förändringar i god tid när verksamheten förändras. Det är din skyldighet som tillståndshavare att anmäla det till kommunen.

Exempel på förändringar i din verksamhet:

 • Nya serveringsansvariga på restaurangen.
 • Ny ägare eller styrelse. Använd blanketten här nedan.
 • Du vill krydda egen snaps.
 • Du ska bygga om din lokal.
 • Verksamheten har nytt namn, adress eller inriktning.
 • Om ägarförhållandena ändras.
 • Om verksamheten upphör.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att kommunen ifrågasätter ditt serveringstillstånd.

Catering

Du som erbjuder catering för slutna sällskap kan få tillstånd att servera alkohol. Du ska då ha eget kök för tillredning av mat.

Du som redan har tillstånd för catering måste anmäla den lokal du ska servera i, vid varje serveringstillfälle. För att du ska få tillstånd att servera alkohol i en lokal måste det finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Kontakt

II Sollentuna kommun fattar miljö- och klimatnämnden beslut om serveringstillstånd. Kontaktcenter (KC) ger allmän information före ansökan. Handläggare på avdelningen för miljö- och hälsoskydd svarar på frågor i pågående ärenden.

Kontakt

Mer läsning för dig