Till navigation Till innehåll (s)

Ansök om äldreomsorg

Många av de insatser kommunen erbjuder är behovsprövade, vilket betyder att du måste ansöka om att få dem. Du ansöker genom att skicka in en ansökan via e-tjänst eller blankett.

Ansök om

  • Hemtjänst 
  • Trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Korttidsboende/växelvård
  • Äldreboende (Särskilt boende)

Ansök om äldreomsorg via e-tjänst

Om en fullmakt från sökande bifogas, kan en anhörig signera med sin e-legitimation.

Återta en ansökan om äldreomsorg

Återta en ansökan om äldreomsorg via e-tjänst

Behov av stöd och hjälp

En dag kanske kroppen inte längre fungerar som förut och du behöver stöd och hjälp i vardagen. Det kan vara allt ifrån att du behöver hjälp med att dammsuga till att du har svårt att bo och leva i din nuvarande bostad. Det kan även handla om att du som anhörig behöver avlastning.

För att få mer information om kommunens stöd kontaktar du kommunens kontaktcenter. Vi som svarar på dina frågor är speciellt utbildade inom äldreomsorg.

Möte

Kontaktcenter hjälper dig att boka in ett möte med en biståndshandläggare, så att ni kan prata om vad du behöver hjälp med och vilken lösningar som är bäst för dig. Mötet är oftast hemma hos dig.

Utredning och beslut

Därefter gör biståndshandläggaren en utredning och sedan en bedömning av ditt behov. Efter det fattar handläggaren ett beslut om du kan få den hjälp du har ansökt om. Oftast är handläggaren klar inom 30 dagar och kan då lämna besked till dig, men ibland kan det ta längre tid. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga.

Överklagan av beslut

Om du inte är nöjd med beslutet som du har fått av din biståndshandläggare har du möjlighet att klaga på beslutet hos Förvaltningsrätten. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till vård- och omsorgskontoret inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut.

Sollentuna kommun
Vård- och omsorgskontoret
191 86 Sollentuna

Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen

Avdelningen för äldreomsorg är Stjärnmärkt

Avdelning äldreomsorg på vård- och omsorgskontoret är sedan mars 2023 Stjärnmärkt. På avdelningen arbetar bland annat biståndshandläggarna som handlägger din ansökan, samordnare, anhörigstöd med demenssamordnare och chefer.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum och som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen skapar intresse för och höjer kompetensen inom demensvård och omsorg, samt lyfter vikten av en personcentrerad vård och omsorg.

Jag vill läsa mer om Stjärnmärkt på deras webbsida

Nationell minoritet och äldreomsorg

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Du som är äldre och tillhör en nationell minoritet har rätt att få omsorg på ditt minoritetsspråk om språkkunnig personal finns. I det stöd du får ska du ges möjlighet att bevara och utveckla din kultur. Prata med din biståndshandläggare för att få veta mer.

Jag vill läsa mer om nationella minoriteter på regeringskansliets webbsida

Mer läsning för dig