Till navigation Till innehåll (s)

Starta skola i Sollentuna

Du som avser att starta någon form av skolverksamhet måste göra en anmälan till miljö- och klimatnämnden.

Anmälan ska göras för att avdelningen för miljö- och hälsoskydd i förväg ska kunna granska om exempelvis lokaliseringen, inredningen och ventilationen är lämplig för verksamheten i enlighet med de krav som finns i miljöbalken kring bland annat buller och ventilation. 

Steg 1. Bygglov

Behövs bygglov? Ny eller ändrad verksamhet i en byggnad kan även innebära krav på att söka bygglov enligt plan- och bygglagen.kontaktcenter-foretag@sollentuna.se

Steg 2. Anmäl till avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

När du har en lokal ska du anmäla det till avdelningen för miljö- och hälsoskydd via vår e-tjänst. Det ska du göra senast sex veckor innan du planerar att starta. Detta för att vi ska kunna granska om exempelvis lokaliseringen, inredningen och ventilationen är lämpliga i enlighet med kraven i miljöbalken kring bland annat buller och ventilation. 
 
Om en lokal inte passar för skol- eller förskoleverksamhet kan miljö- och klimatnämnden förbjuda verksamheten. Nämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift.

E-tjänst: Anmälan om start eller ändring av skola/förskola enligt miljöbalken

Informationsblad: Egenkontroll på förskolor och öppna förskolor

Folkhälsomyndigheten om miljötillsyn och egenkontroll

Steg 3. Anmäl hantering av livsmedel

Om du ska servera mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd, minst två veckor före förskolans start. Det gäller även om du anlitar ett cateringföretag.  

E-tjänst - anmälan om registrering av livsmedel

Mer läsning för dig