Till navigation Till innehåll (s)

Missbruk och beroende

Har du problem med missbruk eller beroende? Eller är du orolig för någon som har det?

För dig som vill lämna oro för annan eller göra en ansökan direkt om stöd och behandling kan du vända dig till kontaktcenter på telefon 08-579 210 00.

För dig som är orolig för dina alkohol- eller drogvanor, spelvanor eller om du upplever att det påverkar dina relationer finns det hjälp och stöd att få. Det kan vara samtal, medicinsk behandling och avgiftning. Kommunen samarbetar med regionen där medicinsk kompetens finns. Du som är anhörig till någon som har ett missbruk kan också få stöd.

Hjälp vid missbruk och beroende

Missbruk och riskbruk

Missbruk är ett upprepat användande av alkohol, droger eller spel om pengar, på ett sådant sätt att det leder till oönskade konsekvenser på flera områden i livet.  

Testa om du missbrukar alkohol på alkoholprofilens webbplats

De allra flesta dricker måttligt men man räknar med att ungefär 700 000 svenskar dricker så mycket att de riskerar att ta skada, vilket brukar kallas för riskbruk. Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som riskerar att leda till leda till ett alkoholberoende/missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.

Mer information

Du hittar mer information och kontaktuppgifter till regionen och olika stödorganisationer i broschyrerna nedan. Här finns även information om hur en utredning går till.

Barn eller ungdom?

Om du är barn eller ungdom och har vuxna i hemmet som har problem med alkohol, droger eller spel kan du få hjälp och stöd från socialtjänsten. 

Soc för unga - stöd och hjälp till dig som är barn eller ungdom

Mini-Maria - stöd till dig som är 13-19 år och har problem med ett beroende

Länkar

Alkoholprofilen - ett webbtest

Alkohollinjen1177 Vårdguiden

IQ fakta om riskbruk

AA-Anonyma alkoholister

Länkarnas riksförbund

NA anonyma narkomaner

Spelberoendes riksförbund

Kommunens drogförebyggande arbete

Mer läsning för dig