Till navigation Till innehåll (s)

Linnés förskola

Linnés förskola ligger på gränsen mellan Häggvik och Tureberg. Gården är stor och har både gräsytor och asfaltsplan som inspirerar till olika lekar och aktiviteter. Här finns fruktträd och bärbuskar. De yngre barnen har en egen gård.

Linnés förskola

Adress
Linnés väg 15

 • Kommunal förskola
 • Här finns ca 100 förskoleplatser, fördelade på fem avdelningar. En för yngre och fyra för äldre barn.

Kontakt

Avdelningarna

 • Ugglan, 073-7653696
 • Svalan, 073-9152592
 • Kotten, 073-7653037
 • Humlan, 073-7653695
 • Myran, 073-9152593
 • Köket 08-352885

Så här arbetar vi

Barnen vistas utomhus minst en gång per dag. Vi nyttjar vår närhet till bussar, Edsbergsparken, Sollentunavallen och ”Lilla skogen” i Ängstorp. 

På Linnés förskola har vi ambitionen att:

 • Alla barn ska känna sig trygga.
 • Alla barn ska förstå att det de säger, förmedlar och uttrycker har en betydelse.
 • Alla barn ska känna en tillit till sin förmåga.
 • Alla barns intressen ska tas tillvara och utvecklas/utmanas.
 • Alla barn ska lära sig olika saker.
 • Alla barn ska mötas med höga positiva förväntningar.
 • Alla barn ska bli sedda och lyssnade på.
 • Alla barn ska kunna påverka sin situation.
 • Alla barn ska förstå det positiva med att de är olika individer med olika behov, förmågor och önskemål och som behöver samverka tillsammans med andra.

Tillsammans med vårdnadshavarna så skapar vi grunden för att barnen på Linnés förskola får ett gott och lyckligt liv, att de blir demokratiskt tänkande individer och att de i framtiden kan försörja sig.

När barn och vårdnadshavare ser tillbaka på sin förskoletid ska de minnas att det var en rolig, trygg och lärorik tid i deras liv.

Linnés förskola har delat in läroplanen sex lärområden, vilka bl a synliggörs i dokumentation, skolplattform och vid utvecklingssamtal:

 • Språk
 • Matematik
 • Naturvetenskap och teknik
 • Normer och värden
 • Identitetsutveckling
 • Ansvar och inflytande

Vi använder oss av digital teknik för att synliggöra barnens utveckling och lärande samt för
att skapa inspirerande lärmiljöer.

Maten tillagas av förskolans egen kokerska. Här serverar frukost, lunch och mellanmål. I samband med mellanmål äter barnen frukt. Vi har som ambition att servera 50 procent ekologiska produkter. Minst en dag per vecka serveras vegetarisk kost. Specialkost serveras vid behov. Vid matmöten med vår kokerska får barnen ha inflytande över det som serveras.

Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Linnés förskola ingår i samma enhet och har samma ledning som förskolan Smultronstället och Skälby förskola = Häggviks förskolor. 

Ansök om plats i förskola

Mer läsning för dig