Till navigation Till innehåll (s)

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar i kommunen. Valnämnden utför de uppgifter som en lokal valmyndighet ska göra enligt vallagen och övriga valförfattningar.

Nämnden sammanträder vid behov. 

Ledamöter och ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

Valnämnd

Benkt Kullgard (M), Ordförande
benkt.kullgard@sollentuna.se

Kjell Ericson (L), 1:e vice ordförande
kjell.ericson@sollentuna.se

Siv Gustavsson (S), 2:e vice ordförande
siv.gustavsson@sollentuna.se

Lars Kallander (C), Ledamot
lars.kallander@sollentuna.se

Ragnar Ståhle (KD), Ledamot
ragnar.stahle@sollentuna.se

Francisco Corzo (V), Ledamot
francisco.corzo.franken@skab.se

Jan Alvarsson (SD), Ledamot
jan.alvarsson@sollentuna.se

Suzanne Sjölin (M), Ersättare
suzanne.sjolin@sollentuna.se

Torbjörn Lundahl (L), Ersättare
torbjorn.lundahl@sollentuna.se

Eva Wenker (C), Ersättare
eva.wenker@sollentuna.se

Eva Ireblad (KD), Ersättare
eva.ireblad@sollentuna.se

Jerker Dalunde (S), Ersättare
jerker.dalunde@sollentuna.se

Mia Mulder (V), Ersättare
mia.mulder@sollentuna.se

Åsa Berner (MP), Ersättare
asa.berner@sollentuna.se

Per-Eric Lundgren (SD), Ersättare
pereric.lundgren@sollentuna.se

Dagordningar och handlingar

Samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik