Till navigation Till innehåll (s)

Nationella minoriteter

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige. Dessa är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer.

Den svenska minoritetslagen ska stärka de nationella minoriteternas rätt till inflytande. Den ska även främja de fem minoritetsspråken.

Dessa språk är:

  • jiddisch
  • romani chib
  • samiska
  • finska
  • meänkieli

Om nationella minoriteter och minoritetsspråk på länsstyrelsens webbplats

Skydd och stöd åt nationella minoriteter

Regeringens mål är att skydda de nationella minoriteterna. Man vill även stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Det är särskilt viktigt att främja barns utveckling av en kulturell identitet och att de kan använda det egna minoritetsspråket.

2019 ändrades lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Då stärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna. Även rättigheterna för de olika minoritetsspråken stärktes.

2019 trädde även ändringar i skollagen (2010:800) i kraft vad gäller förskola på nationella minoritetsspråk. I socialtjänstlagen (2001:453) trädde ändringar gällande personal med kunskaper i minoritetsspråken i kraft.

Språkpolitik och språklagar - Institutet för språk och folkminnen

Vad har kommunen för ansvar?

Kommunen har ansvar för att du som tillhör en nationell minoritet får information om din rätt att använda ditt minoritetsspråk. Kommunen ska även stärka dina möjligheter till inflytande.

Mer läsning för dig