Till navigation Till innehåll (s)
Byggbodar med en vepa
Tillfälliga åtgärder

Byggbodar

Byggbod används för platskontor och personalutrymmen och behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatser.

Bygglov kan behövas

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • uppföra byggbodar i mer än två våningar
  • ta en annan fastighet i anspråk än den byggarbetsplatsen är på
  • placera byggbodarna mindre än 4,5 meter från fastighetsgräns.

Bygglov behövs oftast inte om

  • det är en etablering i högst 6 veckor i samband med gatu- eller parkarbeten inom ett bostadsområde, eller vid anläggande av en bro eller en väg. 

Allt du behöver veta om bygglov för byggbodar

Handläggningstid: ca 4 - 10 veckor
Kostnad: ca 6000 - 50000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du  för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • situationsplan på en tomtkarta
  • byggnadsritningar , som plan-, fasad- och sektionsritningar 
  • förslag på kontrollplan
  • avvecklingsplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade