Till navigation Till innehåll (s)
Familj vid Rösjöskogens naturreservat

Trygghet och säkerhet

Sollentuna kommun arbetar för att du ska känna dig trygg och säker i din vardag. Vi samarbetar med polisen och tillsammans lägger vi fokus i områden där det behövs.

Inga utsatta områden 2030

Utvecklingsuppdraget "Inga utsatta områden 2030" är en del i att vi trappar upp åtgärderna upp för att öka tryggheten. Målet är att 2030 ska Sollentuna inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden.

Inga utsatta områden 2030

Alla verksamheter och kommunala bolag är en del av kommunens arbete för trygghet, och arbetet sker i samverkan med andra.

Vi samverkar till exempel med:

  • Polisen
  • Brandkåren Attunda
  • Näringslivet
  • Frivilliga organisationer
  • Övriga civilsamhället

Effektiv samordning för trygghet

Kommunens trygghetsarbete samordnas enligt en modell som kallas Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Den innebär att kommunen, polisen och Sollentunahem tar fram en gemensam bild över hur läget ser ut. Sedan lägger vi fokus i de områden där det behövs, tillsammans eller var för sig. På så sätt kan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, Sollentunahem och polisen samordna sitt arbete. Vi ser att det ger goda resultat.

Trygg fysisk miljö

Vi arbetar på olika sätt i den fysiska miljön för att skapa trygghet. Några exempel är:

  • Vi håller rent och snyggt
  • Belysning på offentliga platser
  • Åtgärdar skadegörelse 
  • Tar bort klotter

Om du ser något som utsatts för skadegörelse kan du anmäla detta till kommunens kontaktcenter.

Samarbete med polisen

Kommunen har ett nära samarbete med polisen. Framförallt genom att lägga fokus i de områden där det behövs mest. Kommunen och polisen har även en samverkansöverenskommelse.

Samverkansöverenskommelse 2023-2026

Trygghetspolicy

Vår policy för trygghet beskriver hur vi arbetar för att förebygga brott och öka tryggheten. Här står också hur kommunen prioriterar sina insatser och vem som ansvarar för vad.

Mer läsning för dig