Till navigation Till innehåll (s)

Skolskjuts i förskola

Barn i förskolan har vanligtvis inte någon möjlighet att få skolskjuts. Detta eftersom förskolan inte är obligatorisk.

Endast barn som är placerade på Brages språkförskola kan beviljas resor till förskolan. Detta efter individuell bedömning. Barnen kan få max fem resor till förskolan (på morgonen) per vecka. Resorna samordnas av utbildningskontoret på bästa sätt. 

Ansökan gäller ett läsår i taget och görs via e-tjänst eller via blankett.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst

Barn med en omfattande funktionsnedsättning har rätt till färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst hos vårt kontaktcenter.

Skollagen

Mer läsning för dig