Till navigation Till innehåll (s)

Skolskjuts i förskola

Kommunen är inte skyldig att erbjuda skolskjuts för barn i förskola. Detta eftersom förskolan inte är obligatorisk. Barn i förskolan har därför inte någon möjlighet att få skolskjuts.

Endast barn som är placerade i kommunal specialverksamhet i Sollentuna kan beviljas resor till förskolan. Detta efter individuell bedömning. Dock max fem resor per vecka. Dessa resor ska ske på morgonen. Resorna samordnas av utbildningskontoret på bästa sätt. 

Barn med en omfattande funktionsnedsättning har rätt till färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst hos vårt kontaktcenter.

Skollagen