Till navigation Till innehåll (s)
Solceller på taket till flerbostadshus i Sollentuna.

Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Solfångare

Grundprincipen för solfångare är enkel. Man låter solen värma upp exempelvis vatten, som sedan kan användas för uppvärmning eller som kranvatten. Man kan även med en enklare solfångare värma luft som tillskott för uppvärmning. Kostnaden för ett solvärmesystem med solfångare och varmvattenberedare för en villa ligger normalt mellan 25 000–40 000 kr. I hus med direktverkande el är en varmvattenberedare på 300–500 liter med inbyggd solslinga och 5–8 kvm solfångare att rekommendera.

Solceller

Det blir allt vanligare att producera egen el med hjälp av solceller på taket. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet eftersom solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren. De flesta ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till sitt elhandelsföretag. Solceller kostar cirka 15 000-20 000 kr per installerad kW.

Bygglov för solceller eller solfångare

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på din fastighet räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplan.

Bygglov för solceller/solfångare

Bidrag för solceller och solvärme

Som privatperson kan du utnyttja skatteavdraget för grön teknik vid installation av solceller. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet. 

Bidrag och stöd, Energirådgivningen

Mer om Solenergi

Solelportalen - vägledning om solceller, Energimyndigheten

Energi- och klimatrådgivning, Energimyndigheten

Mer läsning för dig