Till navigation Till innehåll (s)

Hållbart båtliv

Som fritidsbåtägare finns det en hel del du kan göra för att skydda våra vatten, särskilt Östersjön som är artfattigt och ekologiskt sårbart. Här får du information om vilka regler du måste följa och tips på vad du kan göra för ett hållbart båtliv.

Båtmiljöguiden

Båtmiljö - fritidsbåtar, Transportstyrelsen

Tvätta båten mot oönskad påväxt

Idag finns miljöanpassade metoder för att ta bort havstulpaner och alger m.m. från båtskrovet. Du behöver inte längre använda starka rengöringsmedel och i många fall giftiga båtbottenfärger. Sådana produkter kan skada även andra organismer i vattenmiljön. Människor som badar eller vistas i närheten kan exponeras för giftiga ämnen.

Använd i första hand mekaniska metoder mot påväxten. Välj en metod som passar dig och din båt:

  • Lyft båten och spola av den på en spolplatta några gånger per säsong. Passar båtar som lätt kan lyftas.

  • Förvara båten ovan vattenytan när du inte ska använda den under längre perioder. Passar mindre motorbåtar eller mindre segelbåtar med möjlighet att ligga på land eller på trailer. Ett dyrare alternativ är att satsa på en båtlift.

  • Använd skrovskyddsduk när båten ligger i hamn. Passar motorbåtar upp till 32 fot.

  • Använd ultraljudsändare, då trivs inte påväxt på skrovet. Passar båtar i plast, aluminium eller stål på mellan 20 och 65 fot.

  • För dig som planerar båtsemester i sjö, älv eller kanalsystem: Låt sötvattnet ta kål på påväxten från havet.

  • Håll koll på när påväxten etablerar sig på båten och borsta botten eller använd skrapborste med flytkraft innan påväxten hinner fästa. Passar på lätthanterbar båt.

  • Åk till en borsttvätt med jämna mellanrum. Denna är till för giftfria båtar som är omålade eller målade med biocidfria färger. Under en övergångsperiod på 5 år, tillåts borsttvätt av båtar som är målade med godkända ostkustfärger föregående säsong eller tidigare. Passar segelbåt eller motorbåt som är max 42 fot, 4 meter bred och går 2 meter djupt.

Båtbottentvätt i Stocksund

I Edsviken finns en båtbottentvätt vid Stocksunds båtklubb/Marina läroverket. Den fungerar ungefär som en biltvätt med ett system av borstar som rengör skrov, köl och roder. Tvätten tar ca 15 min och är både bekvämare, billigare och miljövänligare än att bottenmåla.

Om din båt har kvar biocidfärger på skrovet, är det inte lämpligt att använda båtbottentvätten, eftersom det bidrar till att gifterna sprids i vattnet.

Karta som visar båtbottentvättar och tömningsstationer för toaletter

Håll koll på havstulpanerna

För att på ett miljövänligt sätt hålla båten ren från havstulpaner måste du veta precis när dessa slagit sig ner på skrovet, eftersom det då är dags att tvätta bort/avlägsna dem. Detta behöver göras ca 2-3 gånger per säsong.

Därför ska du inte använda båtbottenfärger

Otillåtna båtbottenfärger får inte förekomma på båtar. Detta gäller även om båten senare har målats om med andra färger. Färg innehållande tributyltenn får exempelvis inte förekomma på båtar. Även färger som påstås vara miljövänliga kan vara giftiga i högre koncentrationer. Att en färg är godkänd betyder inte att den är giftfri. Därför bör du som båtägare alltid överväga alternativa metoder för att avlägsna påväxt på din båt.

5 sätt att slippa bottenmåla

Tillåtna båtbottenfärger – om du måste måla!

Båtklubbens ansvar

Båtklubbar, i egenskap av verksamhetsutövare, ansvarar för att säkerställa att kemikalier inte läcker ut till omgivningen, samt att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar.

Båt på egen tomt

Förvarar och underhåller du båten på egen tomt finns risk att, precis som vid klubbars
båtuppläggningsplatser, skadliga kemikalier sprids till marken. Det innebär risk för negativ påverkan på växter, djur och egenodlade grönsaker och bär. Slipdamm och färgrester är farligt avfall och ska samlas upp och lämnas till närmaste miljöstation, helst
tillsammans med förpackningen.

Tömningsstation för toalettavfall vid Edsvikens båtklubb

Genom att tömma ditt toalettavfall i en toatömningsstation/tank i stället för direkt i havet bidrar du till renare vatten. I Edsviken finns en toatömningsstationen som är kopplad till SEOM:s (Sollentuna Energi och Miljö AB) avloppsledningsnät. I Stocksunds hamn finns också en toatömningsstation.

Sedan 2015 finns ett förbud mot tömning av toalettavfall från fritidsbåtar i vattnet.

Mer läsning för dig