Till navigation Till innehåll (s)

Terminsbiljett och reseersättning

Du som har mer än sex kilometer till skolan får en SL-terminsbiljett av skolan på uppropsdagen. Det gäller både kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län.

För att du ska få terminsbiljett måste avståndet mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan vara minst sex kilometer. Det är din gymnasieskola som har uppgifterna om vilka som har rätt att få ersättningen. Det gäller för både resor utanför Stockholm och terminsbiljett. Du får terminsbiljett som längst till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. 

SL byter sina blå access - kort. Det nya SL-kortet är grönt. Kostnaden för det nya kortet är 20 kr. Sollentuna kommun kommer att stå för kostnaderna av bytet från blått kort till grönt kort en gång per elev folkbokförd i gymnasieskola i Sollentuna kommun.

Resor till Uppsala

Elever som går gymnasiet i Uppsala län får ersättning för resor med terminsbiljett SL/UL. Terminsbiljetten gäller helgfria vardagar klockan 04.00 – 19.00. Du ansöker om ersättningen och köper din biljett själv.

Ansök om ersättning för terminsbiljett

  • Lämna din ansökan senast tre månader efter inköp av biljett.
  • Bifoga originalkvitto till din ansökan.