Till navigation Till innehåll (s)

Kris och krisberedskap

Sollentuna kommun har alltid en beredskap för att en kris eller extraordinär händelse kan uppstå i kommunen. Vid en sådan händelse, större olycka eller annat akut läge samordnar kommunen olika aktörers arbete och aktiverar kommunens krisledning.

Befinner du dig i en akut nödsituation ska du alltid ringa 112!

Så får du information vid en kris

När en kris eller en extraordinär händelse inträffar är det viktigt att ta del av den informationen som ges. Håll dig till de offentliga kanalerna och tänk på att vara källkritiskt. Bra källor till information hittar du längre ner. 

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) kan varna och ge information till stora grupper av människor. Det kan ske i samband med olyckor eller händelser som kan utgöra fara eller orsaka allvarliga störningar i samhället.

Kanaler för VMA

Du kan få VMA via följande kanaler:

  • radio och tv
  • från krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • som notis i apparna Sveriges Radios SR Play, krisinformation.se och 112 SOS Alarm.
  • som utomhuslarm, ibland kallat "Hesa Fredrik".
  • SMS

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Den ska ljuda i minst två minuter. När faran är över ljuder en 30–40 sekunder lång signal som betyder just "faran över".

När du hör VMA-signalen

  • håll dig inomhus
  • stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar
  • lyssna på Sveriges Radio P4, FM 103,3 för att få mer information.

Du kan även söka information på krisinformation.se, tv/text-tv eller via det nationella informationsnumret 113 13.

Information om VMA hos MSB

Frågor och svar om VMA utomhusvarning -  MSB

Myndighetsmeddelande

Myndighetsmeddelande är ett system för att varna människor om att något har hänt som inte akut hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Ett exempel är störningar i vatten, och el-försörjning. Ett myndighetsmeddelande sänds endast lokalt i Sveriges Radios P4

Kommunens kommunikation i kris

Kommunens webbplats är navet för kommunikationen. I händelse av en större kris kan kommunen lägga ut sin kriswebb. Den kan komplettera vår ordinarie webbplats när en kris eller extraordinär händelse inträffat. Andra viktiga kanaler är sociala medier och P4 Radio Stockholm.

Alternativa kanaler  vid behov

Idag är vi vana vid att kanaler så som webb, sociala medier och telefoni fungerar. Men vid avbrott i elförsörjningen och telefoni behöver vi kommunicera på andra sätt, med alternativa kanaler. Under dessa omständigheter kan du hitta information via P4 Stockholm, 103,3Mhz på informationstavlor och kommunens anslagstavlor. Kommunen kan även öppna en eller flera av våra trygghetspunkter som finns runt om i kommunen.

Kommunens trygghetspunkter

Det är viktigt att tänka källkritiskt

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Det är även viktigt att prata med barn och unga om källkritik och hur de ska hantera information i sociala medier. Bilder, filmer och information sprids snabbt, vilka ibland kan vara svåra att förstå och sortera. Krisinformation.se har i samarbete med Försvarsmakten och BRIS tagit fram information om källkritik.

Källkritik - Krisinformation.se

Om sociala medier i kriser

Förbered dig för en kris

Det kan vara bra att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Du kan själv förbereda dig för att lättare hantera att till exempel vatten, el eller mobilnätet slås ut under en längre tid. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Om vi är fler som har egen beredskap och kan klara oss några dagar på egen hand, kan samhället fokusera på att hjälpa de mest utsatta. 

Ett bra tips är att packa en krislåda med saker som är bra att ha.

Så kan du själv förbereda dig för kris

Råd till privatpersoner - MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Brandkåren Attunda

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I Sollentuna kommun finns flera skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Mer information om skyddsrum finns hos MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. På skyddsrumskartan kan du se ditt närmaste skyddsrum.

Hitta ditt närmaste skyddsrum - MSB:s skyddsrumskarta

Om skyddsrum - MSB

Hantera oro 

Det finns stöd och råd kring hur man hantera sin egen oro och hur man kan prata med barn om det som händer. På krisinformation.se och hos Försvarsmakten finns länkar till organisationer som ger stöd till den som behöver någon att prata med. Du kan kontakta dem via telefon, chatt eller mejl.

Krisinformation.se - stöd vid oro

Försvarsmakten - Att prata med barn 

Mer läsning för dig