Till navigation Till innehåll (s)

Sjörövarens förskola i Sjöberg

Välkomna till Sjörövarens förskola i Kärrdal. Här bedriver vi undervisning av hög kvalitet inspirerad av Reggio Emilias barn- och kunskapssyn.

Sjörövarens förskola

Adress
Lomvägen 24

Telefonnummer
Rektor Cecilia Sundström, 08-579 229 04

E-post
cecilia.sundstrom@sollentuna.se

Kontakt

Välkommen att kontakta oss.

För att besöka oss

Gladis Charro, besöksansvarig förskollärare

Avdelningar

  • Piraten: 0739-15 28 13.
  • Skattkistan: 0739-15 28 14.
  • Sjöstjärnan: 0739-15 28 17.
  • Optimisten: 0739-15 28 16.
  • Jollen: 0739-15 28 15.

Om förskolan Sjörövaren

Förskolan Sjörövaren har plats för 110 barn och är en av tre kommunala förskolor i enheten Östra förskolorna i Sollentuna. De övriga två är Bikupans förskola och Rösjö förskola i Edsberg. Buss 607 stannar utanför.

Nyfiken på att se vad barnen får vara med om? Kika in på Instagram Sjörövarens Förskola.

Fem avdelningar

  • Optimisten och Jollen för barn i åldrarna 1-3 år
  • Sjöstjärnan, Skattkistan och Piraten för barn i åldrarna i 3-5 år

Vi som arbetar här är ett glatt gäng kompetenta barnskötare och förskollärare som arbetat länge tillsammans . Vi är mycket engagerade i att varje barn och deras familjer ska känna sig trygga på förskolan och att bedriva omsorg och undervisning av hög kvalitet.

Vår verksamhet

Förskolan Sjörövaren ligger i ett område med närhet till skog och naturmiljö. Uteverksamheten är ett viktigt inslag på alla avdelningar och vi är ute så mycket som möjligt, i alla väder. Vi har en stor härlig gård som lockar barnen till utforskande, lek och aktivitet i naturmiljö såväl som i klätterställningar, gungor och stort skogsområde på gården. Som en del av kretsloppsundervisningen odlar vi själva i våra trädgårdsland. Det är en härlig känsla att få lägga ett salladsblad som man själv odlat och skördat på sin smörgås! De yngre barnen sover skönt på våra specialbyggda sovaltaner. Är det för kallt sover vi inomhus.

Omsorg och lärande

Trygghet och omsorg är grunden för en undervisning av hög kvalitet. Hos oss får barnen näringsriktig mat som kommer levererad till oss från Häggviksskolans kök och serveras tillsammans med bröd och sallader som vår köksansvarige Yacob ställer i ordning på ett aptitligt sätt.

Pedagogerna visar stor omsorg i att möta varje barn i det de behöver: Vila när de behöver det, ny blöja när det behövs och kramar och medkänsla när det är dags för det och förstås stimulerande undervisning hela dagen.

Ekologi och hållbarhet

Vi går ofta på utflykter till skogen för att på olika sätt utforska och lära känna naturen. Vi delar upp barnen i mindre grupper så att alla får möjlighet till lek och utforskande i lugn och ro. Lekar och sånger är ett naturligt inslag i uteverksamheten. I skogen får barnen lära känna det som lever där. De blir vänner med stubbar, kottar, myror, maskar och växter.

Vi tror att ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen, desto större blir deras intresse och respekt för naturen under resten av livet. Vistelsen i naturen ger också hälsa och välbefinnande. Vår verksamhet ska utgå ifrån varje barns behov och intressen, såväl som gruppens.

Språkundervisningen genomsyrar allt I allt vi gör genomsyras undervisningen av ett språkutvecklande arbetssätt. Vi rimmar och ramsar, sjunger och benämner allt vi gör. Vi läser högt för barnen varje dag och uppmuntrar er föräldrar att göra detsamma hemma. Alla roliga språkutvecklande aktiviteter på förskolan gör barnen läs- och skrivberedda när de sedan ska börja skolan. Alla pedagoger är utbildade i TAKK teckenstöd.

Demokrati och jämlikhet

Lärandet ska vara lustfyllt och skapa mening för barnen. Förskolan ska motverka stereotypa könsroller och aktivt arbeta för jämställdhet. Våra arbetsformer och vårt förhållningssätt ska medverka till att varje barn utvecklar en demokratisk kompetens.

Reggio Emilia och förskolan Sjörövaren

Vi undervisar utifrån Reggio Emilia-filosofins barnsyn, kunskapssyn och synen demokratiuppdraget som förskola har.

Förskolan är en särskilt lärorik arena. Här får barnen möjligheter till socialt samspel, kreativitet och upptäckter. De får nya utmaningar som stimulerar till utforskande, lek och lärande. Barnen ska ges möjligheter till inflytande och ansvar.

Förskolan ska komplettera hemmet och skapa roliga och lärorika sammanhang för barnen.

Vill du veta mer om Reggio Emilias filosofi?

Reggio Emilia

Lärmiljöerna på vår förskola

Vi utvecklar ständigt våra pedagogiska miljöer ute och inne på förskolan. Barnen ska erbjudas en verksamhet som utgår ifrån deras förmågor och intressen. Den pedagogiska miljön ska innehålla ett rikt utbud av möjligheter och material som stimulerar barnen att göra egna val, såväl inomhus som utomhus. Miljön ska vara inbjudande, inspirerande och tillgänglig för barnen.

Att vara förälder på Sjörövarens förskola

Vi vill vara en demokratisk förskola där pedagoger, barn och föräldrar alla känner sig delaktiga och att allas röster blir hörda.

Vi tror på att “it takes a village to raise a child”, att ju fler vuxna som aktivt samlas kring barnens bästa, desto bättre förutsättningar får varje barn att senare tillägna sig nya kunskaper med självförtroende och självkänsla.

Vi vill skapa många forum och mötesformer där du som förälder får komma till tals, kan påverka och bidra. Vi har ett föräldraråd som träffas två gånger per termin och flera sammankomster under året där alla familjer träffas under olika teman:

Gårdsfixardagar, sommarfester och Lucia bland annat.

Maten lagas och levereras av Compass Group.

Ansök om plats

Välkommen att söka plats hos oss.

Ansök om plats i förskola

Mer läsning för dig