Till navigation Till innehåll (s)

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-10-17 – 2026-10-14

Kommunstyrelse

Henrik Thunes (M), Ordförande
henrik.thunes@sollentuna.se

Anna-Lena Johansson (L), 1:e vice ordförande
anna-lena.johansson@sollentuna.se

Anton Lindgren (S), 2:e vice ordförande
anton.lindgren@sollentuna.se

Soley Aksöz Lithborn (M), Ledamot
soley.aksoz-lithborn@sollentuna.se

Rebecca Nordin Vainio (M), Ledamot
rebecca.nordin.vainio@sollentuna.se

Anders Ekberg (L), Ledamot
anders.ekberg@sollentuna.se

Jonas Riedel (C), Ledamot
jonas.riedel@sollentuna.se

Anna Juhlin (C), Ledamot
anna.juhlin@sollentuna.se

Thomas Nyman (KD), Ledamot
thomas.nyman@sollentuna.se

Swapna Sharma (S), Ledamot
swapna.sharma@sollentuna.se

Roger Sjöberg (S), Ledamot
roger.sjoberg@sollentuna.se

Britt Stålhandske (S), Ledamot
britt.stalhandske@sollentuna.se

Mia Mulder (V), Ledamot
mia.mulder@sollentuna.se

Peter Godlund (MP), Ledamot
peter.godlund@sollentuna.se

Bo Ehlin (SD), Ledamot
bo.ehlin@sollentuna.se

Britt-Inger Kajnäs (M), Ersättare
britt-inger.kajnas@sollentuna.se

Veronica Liedberg (M), Ersättare
veronica.liedberg@sollentuna.se

Rickard Truedsson (M), Ersättare
rickard.truedsson@sollentuna.se

Per Gibson (L), Ersättare
per.gibson@sollentuna.se

Lovisa Montin (L), Ersättare
lovisa.montin@sollentuna.se

Oscar Berggren (C), Ersättare
oscar.berggren@sollentuna.se

Carlos Romero Flores (KD), Ersättare
carlos.romero@skab.se

Towe Ireblad (KD), Ersättare
towe.ireblad@sollentuna.se

Casper Widmark (S), Ersättare
casper.widmark@sollentuna.se

Hanna Amin (S), Ersättare
hanna.amin@sollentuna.se

Per Malmquist (S), Ersättare
per.malmquist@sollentuna.se

Katarina Roa Godoy (S), Ersättare
marcia.roa.godoy@sollentuna.se

Francisco Corzo Franken (V), Ersättare
francisco.corzo.franken@skab.se

Ingrid Måhl (MP), Ersättare
ingrid.mahl@sollentuna.se

Arne Nilsson (SD), Ersättare
arne.nilsson@sollentuna.se

Alla förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig