Till navigation Till innehåll (s)

Stöd och hjälp att hantera ilska/kontrollbehov

Är du svartsjuk, arg eller kontrollerande? Utsätter du en närstående för våld eller hot, eller är du orolig för att du ska göra det?

Kontakta socialtjänsten om du

  • har svårt att hantera din ilska.
  • hamnar i konflikter i dina relationer som leder till hot- och/eller våldssituationer.
  • använder hot och/eller våld i dina relationer till närstående.

Telefon: 08-579 212 40

Vid kontakt kommer du att ges möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våldshandlingar

  • Du blir lyssnad till och får hjälp att klarlägga dina problem.
  • Du får möjlighet att förändra tankar och handlingar som leder till hot och/eller våld i dina relationer. 
  • Tillsammans hjälps vi åt att hitta alternativa handlingsmönster och strategier.

Det går att förändra ett våldsamt beteende - välj att sluta

Informationsfilm - Välj att sluta

Välj att sluta-linjen

Nu kan du ringa anonymt till den nystartade Välj att sluta-linjen. Här får du prata med en utbildad terapeut eller annan professionell som har vana att samtala med och hjälpa personer med olika typer av kontrollerade och våldsamma beteenden.

Telefon: 020-555 666

Jag vill läsa mer på webbsidan för "Välj att sluta"

Definitionen av våld i nära relation

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill” (Per Isdal, Alternativ Till Våld).