Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten

Här ser du vilka arbeten vi jobbar med just nu. Vi ansvarar inte för alla vägar i Sollentuna. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen som går genom kommunen.

De vägar som staten ansvarar för är E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (väg 267), Häggviksleden/Norrortsleden (väg 265) samt Danderydsvägen (väg 262) och Ostkustbanan.

Planerade asfalteringsarbeten i Sollentuna

Pågående projekt, SEOM

Aktuella vägarbeten, Trafikverket

Tvärbanan till Helenelund

 • Bergväggsvägen stängs av

  I samband med ett VA arbetet kommer Bergväggsvägen, intill korsningen Frestavägen/Norrsätravägen behöva stängas av.

  Startdatum: 2023-11-27
  Slutdatum: 2024-06-21
 • Arbete med fjärrvärme påverkar trafiken på Bagarbyvägen

  Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM, utvecklar och bygger ut fjärrvärmenätet i Sollentuna. Just nu påverkar det framkomligheten utmed Bagarbyvägen och Bygdevägen i Tureberg.

  Startdatum: 2022-12-04
  Slutdatum: 2024-07-31
 • Schakt för fjärrvärme på Hovslagarvägen/Bäckvägen

  Fjärrvärmearbetet kommer att ta ett körfält i anspråk.

  Startdatum: 2024-03-19
  Slutdatum: 2024-09-30
 • Ett körfält avstängt vid Helenelundsskolan

  Finjusteringsarbete kommer pågå vid Helenelundsskolans övergångsställe. Under tiden som arbetet pågår kommer ett körfält på platsen vara avstängt och trafiken kommer under perioden ledas med hjälp av trafiksignaler/flaggvakter.

  Startdatum: 2023-10-16
  Slutdatum: 2024-06-30
 • Eriksbergsvägen byggs om

  I samband med utvecklingen av Helenelund kommer Eriksbergsvägen byggas om. Första steget är att utföra en marksanering samt rörläggning.

  Startdatum: 2023-03-20
  Slutdatum: 2024-06-30
 • Trafiken på Rådanvägen/Sollentunavägen berörs av bygge

  I samband med byggnationen av en ny paddelhall vid korsningen Rådanvägen/Sollentunavägen kommer gång- och cykelbanan på södra sidan av Rådanvägen att stängas av. Även övergångsstället vid cirkulationsplatsen Sollentunavägen/Rådanvägen...

  Startdatum: 2023-06-07
  Slutdatum: 2024-11-08
 • Montage av sensorer under E4:an

  Montering av sensorer  på Pommernvägen under E4:an. Under arbetet med montering 10 juni och demontering 26 juni kommer framkomligheten att påverkas.

  Startdatum: 2024-06-10
  Slutdatum: 2024-06-26
 • Framkomligheten på Granvägen och Parkvägen påverkas

  I samband med anläggandet av en ny dagvattenledning på Granvägen och Parkvägen kommer framkomligheten för fordon att påverkas.

  Startdatum: 2023-10-02
  Slutdatum: 2024-08-31
 • Beläggningsarbeten på Scoutvägen

  Beläggningsarbete kommer att utföras dagtid på Scoutvägen med flaggvakter.

  Startdatum: 2024-06-24
  Slutdatum: 2024-06-28
 • En del av cykelbanan längs Strandvägen stängs av

  Ett byte av elkabel är planerat längs med Strandvägen. Under perioden som arbetet pågår kommer en del av cykelbanan längs med Strandvägen stängas av.

  Startdatum: 2024-06-03
  Slutdatum: 2024-07-31
 • Nattarbete – beläggningsarbete på Breddenvägen

  En del av Breddenvägen, mellan Ballast Rotebro och Upplands Väsby, kommer att få en ny beläggning. Arbetet kommer genomföras under nattetid (kl 20.00–05.00) Det kommer att vara begränsad framkomlighet under arbetet.

  Startdatum: 2024-05-20
  Slutdatum: 2024-06-20
 • Nattarbete på Sollentunavägen

  Delar av Sollentunavägen, mellan E4 och Silverdalsvägen, kommer att få en ny beläggning.

  Startdatum: 2024-06-03
  Slutdatum: 2024-06-20
 • Arbete med fjärrvärme på Tingsvägen

  Ett arbete med fjärrvärme kommer att utföras på Tingsvägen. Arbetet utförs i olika etapper. Gående och cyklister hänvisas till tillfällig gångfålla i en av etapperna.

  Startdatum: 2023-11-06
  Slutdatum: 2024-06-22
 • Trafiken i Helenelund påverkas av sprängningsarbete

  I samband med arbetet i Helenelund kommer sprängning att ske i området. Under sprängningen kommer det att ske kortare stopp av både buss-, gång- och cykeltrafik mellan Kista och Helenelund.

  Startdatum: 2024-05-13
  Slutdatum: 2024-06-01
 • Reparationsarbete på Sollentunavägen

  Reparation av belysningsstolpe vid Sollentunavägen 128.

  Startdatum: 2024-05-13
  Slutdatum: 2024-06-21
 • Gärdstuguvägen/Rudbecks väg stängs av för genomfartstrafik

  I samband med Vattenfalls arbete att gräva ned en kraftledning kommer Gärdstuguvägen/Rudbecks väg att stängas av för genomfartstrafik. Trafikanter uppmanas t att följa orange hänvisningsskyltning.

  Startdatum: 2024-05-15
  Slutdatum: 2024-08-31
 • Luftburna elkablar grävs ner

  Vattenfall kommer påbörja ett arbete med att gräva ned luftburna kablar från Tegelhagen till Edsberg. I etappen vid Landsnoravägen/Danderydsvägen blir det ingen större påverkan för gående, cyklister eller bilister.

  Startdatum: 2024-04-15
  Slutdatum: 2024-10-31
 • Försenad öppning av gång- och cykelbana

  Den planerade öppningen av gång- och cykelvägen på Sollentunavägen är försenad. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Kungsvägen.

  Startdatum: 2023-04-10
  Slutdatum: 2024-06-30
 • Trappvägen – trappan renoveras

  Trappan utgör en gammal gångväg som knyter ihop Ebba gårdsväg med Strandvägen och Edsviken.

  Startdatum: 2024-04-29
  Slutdatum: 2024-07-14
 • Del av Stackvägen stängs av

  I samband med ett VA-arbete behöver Stackvägen, mellan Fjällvägen och Villavägen, stängas av. Arbetet innebär att inga fordon kommer kunna passera på sträckan men det kommer finnas en öppen passage för gående och cyklister.

  Startdatum: 2024-05-03
  Slutdatum: 2024-07-01
 • Gång- och cykelbanan vid Rudbecks väg stängs av

  I samband med fjärrvärmearbete kommer gång- och cykelbanan att stängas av vid Rudbecks väg. Gående och cyklister hänvisas till tillfällig gång- och cykelbana.

  Startdatum: 2024-01-08
  Slutdatum: 2024-07-05
 • Markarbeten vid Norrvikens IP och sjösportcenter

  Nu inleds arbetet med att höja vägbanken längs Brunkebergsåsen förbi Norrvikens IP och sjösportcenter. Syftet är att förhindra översvämningar och utöka parkeringskapaciteten nära Norrvikens IP.

  Startdatum: 2024-04-02
  Slutdatum: 2024-10-31
 • Del av Malmvägen avstängd

  Arbetet med utvecklingen av Turebergsleden till en stadsgata fortsätter. I det kommande skedet kommer Malmvägen, i höjd med Kanalvägen, att vara avstängd.

  Startdatum: 2024-01-08
  Slutdatum: 2024-07-12
 • Påverkan på gång- och cykelväg mellan Kista Helenelund

  Den tillfälliga omläggningen är en del i arbetet med att förbereda för Tvärbanan till Helenelund som beräknas öppna hösten 2025.

  Startdatum: 2022-10-10
  Slutdatum: 2024-08-15
 • Väg till Stallbacken stängs av för trafik

  VA-arbetet vid Edsbergs slott fortsätter och under nästa etapp kommer en av vägarna upp till Stallbacken att stängas av för trafik. Trafik hänvisas istället till att använda parkeringen och infarten längre bort på Landsnoravägen för...

  Startdatum: 2023-12-04
  Slutdatum: 2024-07-05