Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten

Här ser du vilka arbeten vi jobbar med just nu. Vi ansvarar inte för alla vägar i Sollentuna. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen som går genom kommunen.

De vägar som staten ansvarar för är E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (väg 267), Häggviksleden/Norrortsleden (väg 265) samt Danderydsvägen (väg 262) och Ostkustbanan.

 

Planerade asfalteringsarbeten i Sollentuna

Pågående projekt, SEOM

Aktuella vägarbeten, Trafikverket

Tvärbanan till Helenelund

 • Schakt längs Vasavägen, Lundströms väg och Solgårdsvägen

  Schakt för att förstärka elnätet på Vasavägen, Lundströms väg och Solgårdsvägen. Schakten kommer att delas upp i etapper på ca 250-300 meter.

  Startdatum: 2023-09-25
  Slutdatum: 2024-01-31
 • Delar av Turebergs Torg stängs av för underhållsarbeten

  I samband med att underhållsarbeten utförs på och kring Turebergs Torg kommer delar av torget att stängas av. Detta ska inte påverka framkomligheten för gående eller cyklister i någon större utsträckning. Följ hänvisningsskyltar på...

  Startdatum: 2023-09-04
  Slutdatum: 2023-10-27
 • Ombyggnad av Turebergsleden

  Arbete pågår med ombyggnad av korsningen Bagarbyvägen/Love Almqvists väg och utvecklingen av Turebergsleden till stadsgata.

  Startdatum: 2023-07-10
  Slutdatum: 2023-12-31
 • Asfaltering av ett körfält på Bagarbyvägen

  Asfaltering av ett körfältet kommer att utföras vecka 37 mellan kl 10.00-15.00. Det kommer finnas vakter som reglerar trafiken.

  Startdatum: 2023-03-24
  Slutdatum: 2023-09-30
 • Polhemsvägen stängs av

  På Polhemsvägen kommer det att utföras ett VA arbete där gatan stängs av. Gående och cyklister kommer förbi arbetsplatsen.

  Startdatum: 2023-09-11
  Slutdatum: 2023-09-15
 • Ledningsarbeten i rondellen Bagarbyvägen/Bygdevägen/Ryavägen

  Det kommer att utföras ledningsarbete både för fjärrvärme och VA i rondellen. Arbetet kommer att göras  i olika etapper. Rondellen ska sedan byggas om när ledningsdragningen är klar. Arbetet kommer att pågå en längre tid.

  Startdatum: 2022-12-04
  Slutdatum: 2023-09-22
 • Väsjön – asfaltering av vägar i Södersätra

  Under september och oktober kommer den planerade asfalteringen av vägar inom Södersätra att utföras. Det nya asfaltslagret läggs på det befintliga vägnätet i Södersätra och innebär att vägarna höjs med cirka 35 mm.

  Startdatum: 2023-08-28
  Slutdatum: 2023-10-31
 • Körfält avstängt på Bagarbyvägen

  Ett körfält är avstängt på Bagarbyvägen mellan Häggviksrondellen och rondellen vid Mossvägen. En ny tillfällig väg till handelsplatsen har öppnats.

  Startdatum: 2023-06-19
  Slutdatum: 2023-10-31
 • Ett körfält stängs av på Kungsvägen

  Finplaneringen runt Tätörten fortsätter och nästa skede innebär att en del av Kungsvägen, den del som ansluter till Sollentunavägen, kommer att stängas av för all trafik inklusive gående och cyklister. Detta innebär att trafikanter...

  Startdatum: 2023-04-10
  Slutdatum: 2024-06-30
 • Hemmings väg stängs av

  Som en del av byggarbetet med att få den nya förskolan på plats kommer Hemmings väg stängas av.

  Startdatum: 2023-08-10
  Slutdatum: 2023-09-26
 • Trafiken på Rådanvägen/Sollentunavägen berörs av bygge

  I samband med byggnationen av en ny paddelhall vid korsningen Rådanvägen/Sollentunavägen kommer gång- och cykelbanan på södra sidan av Rådanvägen att stängas av. Även övergångsstället vid cirkulationsplatsen Sollentunavägen/Rådanvägen...

  Startdatum: 2023-06-07
  Slutdatum: 2024-04-30
 • Eriksbergsvägen i Helenelund byggs om

  I samband med utvecklingen av Helenelund kommer Eriksbergsvägen att byggas om mellan järnvägen och Svalgången. Första steget är att utföra en marksanering samt rörläggning.

  Startdatum: 2023-03-20
  Slutdatum: 2023-10-31
 • Gång- och cykelväg mellan Kista Helenelund har flyttats

  Den tillfälliga omläggningen är en del i arbetet med att förbereda för Tvärbanan till Helenelund som beräknas öppna hösten 2025.

  Startdatum: 2022-10-10
  Slutdatum: 2024-08-15
 • Ledningsarbete på Flygarevägen till sommaren 2023

  Under hösten kommer SEOM att påbörja ett arbetet med att byta ut sin VA-ledning längs med Flygarevägen. Arbetet kommer ske etappvis längs med gatan och förväntas pågå fram till sommaren 2023.

  Startdatum: 2022-08-08
  Slutdatum: 2023-10-31