Till navigation Till innehåll (s)
Ny bebyggelse Tureberg

Malmplan (fd mässområdet)

I södra Tureberg vid nya Malmplan och på det före detta mässområdet förbereds för nya kvarter. I projektet ingår cirka 700 bostäder, lokaler för handel, kontor, hotell och skolor.

Målet är att Tureberg ska vara en levande och hållbar stadsdel med blandade funktioner. Mellan Turebergsleden, Bagarbyvägen och järnvägen, ersätts de tidigare mässhallarna med nya kvarter.  Det blir främst bostäder och kontor. Men det planeras även för vårdbostäder,  hotell och skolor.

Arkitektskiss kvarter 3 vid Malplan

Kvarter 3, arkitektskiss.

I husens bottenvåningar blir det lokaler för handel och annan service som ska bidra till en levande gatumiljö. Målet är att gator och torg i området blir trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. Gående och cyklister ska prioriteras inom området.

Byggherrar utöver Sollentuna kommun är Skanska och Borätt/Seniorgården.

Skanska

Borätt/Seniorgården

Aktuell utbyggnad

När Malmplan utvecklas skapas nya gator och en del gator ändrar läge. Kvartersmarken vid Malmplan byggs enligt preliminär tidplan ut i etapper under 2021-2030.

Under 2023 påbörjas Turebergsledens omvandling till stadsgata mellan järnvägen och korsningen Bagarbyvägen/Love Almqvist väg. 

Turebergsleden övergångsställen.jpg

Utöver planteringar med träd kommer två signalreglerade övergångsställen (röda markeringar i bilden ovan) att öppnas under hösten 2023. Samtidigt öppnas även Malmvägens nya sträckning rakt söderut till Turebergsleden.

Skanska har byggt klart de första 66 lägenheterna (60 äldrebostäder, 6 LSS-bostäder). De ligger längst västerut i planområdet. Därefter fortsätter Skanska att bygga i bostadskvarteren närmast det snart färdiga kvarteret.

AB Borätt och Seniorgården AB vann markanvisningstävlingen för mittenkvarteret (kv2a). De planerar att starta produktion för projekt Tures torn i kvartal 4 2023.

Nya plats- och vägnamn kring Malmplan

Malmplan, Västra Mässgränd och Östra Mässgränd blir nya plats- och vägnamn. 

Vägnamn i området vid Malplan .png

Aktuella mark- och vägarbeten

Detaljplan för Mässan