Till navigation Till innehåll (s)

Enheten för förskolestöd

På enheten för Förskolestöd har vi två specialpedagoger. Alla förskolor i Sollentuna kan få ta del av deras stöd. Både fristående och kommunala verksamheter. De erbjuder handledning och konsultativt stöd för personalen.

De kan vara ett stöd när det behövs anpassade insatser och kunskap om förebyggande och främjande arbete. Fokus ligger både på den sociala, fysiska och på den pedagogiska lärmiljön.

Tanken är att specialpedagogerna ska vara en samtalspart som ni kan samarbeta med. De har stor erfarenhet av att hantera utmanande situationer. Med sitt utifrånperspektiv kan de hjälpa till att identifiera olika insatser och synliggöra styrkor att bygga vidare på.

Stödet kan ges på såväl individ, grupp samt organisationsnivå. Insatserna kan vara både främjande och förebyggande. Det kan handla övergångar, ledning och stimulans och tillgängliga lärmiljöer.

Exempel på områden där ni kan få stöd:

  • Handledning och konsultation - uppdragsförfrågan.
  • Kompetensutveckling, utbildningar och workshops - utifrån behov och efterfrågan.
  • Övergångar mellan avdelningar och till annan skolform.
  • Individ-, grupp- och ärenden som rör hela organisationen.
  • Observationer av individer, lärmiljöer, fysisk-, pedagogisk-, social lärmiljö.
  • Samverkan med SAGA, förskolepsykolog och föräldrastöd.

Kontakt

Åsa Börjesson, Specialpedagog inriktning förskolan.

asa.borjesson@sollentuna.se

Isabell Weber, Specialpedagog inriktning förskolan

isabell.dohlon.weber@sollentuna.se

Anna Schiller, bitr. avdelningschef Stöd och utveckling

anna.dahlqvist.schiller@sollentuna.se

Mer läsning för dig